session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Nedsättning av studielånet – betala mindre under en tid

Om du har svårt att betala på ditt studielån kan du ansöka om att betala mindre under en tid. Det kallas för nedsättning och det kan du ansöka om med hänsyn till din inkomst eller synnerliga skäl. Om du studerar med studiestöd från CSN, får du också nedsättning för den period som du får utbetalningar från oss. Om du får nedsättning kan det innebära att dina framtida årsbelopp kan bli högre.

Info

Informationen på den här sidan gäller för studielån utbetalda från 1 juli 2001.

Vill du läsa om reglerna för våra äldre lån? Klicka på länkarna nedan.

Lån utbetalda från 1 januari 1989 till 30 juni 2001

Lån utbetalda före 1989

När du kan få nedsättning (betala mindre)

Om du har svårt att betala tillbaka kan du ansöka om att få nedsättning (betala mindre under en tid). Du kan ansöka om nedsättning med hänsyn till:

 • din inkomst
 • synnerliga skäl
 • om du gör värnplikt eller går en utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

När du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd ser vi till att du inte behöver betala på lånet under den perioden du får utbetalningar från oss. När du studerar med omställnings­studiestöd görs inte detta automatiskt, men om du har svårt att betala på ditt tidigare lån under tiden du studerar med omställnings­studiestöd kan du ansöka om att betala mindre med hänsyn till din inkomst. Det kan du också göra om du studerar utan studiestöd.

Betala tillbaka under studietiden

Nedsättning med hänsyn till din inkomst

Du kan ansöka om att få nedsättning med hänsyn till din inkomst.

Vi räknar då ut ett nytt årsbelopp utifrån din beräknade sammanlagda inkomst under betalningsåret. Till och med det år du fyller 49 år blir ditt nya årsbelopp fem procent av inkomsten. Från och med det år du fyller 50 år blir ditt nya årsbelopp sju procent av inkomsten.

Ditt nya årsbelopp måste under 2024 vara minst 1 719 kronor lägre än ditt ursprungliga årsbelopp för att du ska få nedsättning.

Om din inkomst ändras under året ska du göra en inkomständring på Mina sidor.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst menar vi beskattningsbara inkomster från tjänst, näringsverksamhet eller kapital. Det kan vara exempelvis:

 • lön
 • a-kassa
 • skattepliktigt omvårdnadsbidrag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • pension
 • aktivitetsstöd från Försäkringskassan
 • inkomster från eget företag
 • inkomster från försäljning av bostad
 • ränta
 • aktieutdelning

Bostadsbidrag och barnbidrag räknas inte som inkomst. Skatteåterbäring räknas inte heller som inkomst.

Vi räknar din sammanlagda inkomst för hela året

Du ska lämna uppgifter om dina inkomster för hela året. Det gäller både inkomster från Sverige och från utlandet. Bor du och har inkomster i utlandet ska du beräkna inkomsterna enligt de skatteregler som gäller i det land där du bor.

Ansök om nedsättning med hänsyn till din inkomst

För att du ska få betala ett lägre belopp för 2024 måste din ansökan om att betala mindre ha kommit in till CSN senast den 30 november 2024.

Om din inkomst ändras

Om du tidigare har sökt om att få betala mindre under 2023 eller 2024 och din inkomst därefter ändras under året, ska du göra en inkomständring på Mina sidor. Du kan ändra din inkomst flera gånger.

Vi kontrollerar din inkomst i efterhand

CSN kontrollerar din inkomst i efterhand, vi hämtar då uppgifter från Skatteverket. Om du är bosatt i eller har inkomster från utlandet måste du själv skicka in ett beslut om slutlig skatt från skattemyndigheten i det landet. Det gäller även om du inte haft någon inkomst alls.

Inkomster från utlandet

Om det vid vår kontroll visar sig att du har betalat för lite ska du betala resten i efterhand som ett slutligt årsbelopp. Vi lägger också på en tilläggsavgift.

Ränta och avgifter för studielån

Kontroll av inkomst

Nedsättning på grund av synnerliga skäl

Om du har synnerliga skäl finns det en viss möjlighet att få nedsättning för ett år (årsbelopp). När CSN prövar din ansökan gör vi en bedömning av alla förhållanden du beskriver och hur dessa påverkar din betalningsförmåga.

Synnerliga skäl kan till exempel vara

 • att du är beroende av försörjningsstöd under minst tre månader i följd
 • att du får hel aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan (din totala inkomst får inte vara högre än garantinivån, vilket 2024 motsvarar 159 294 kronor)
 • att du har tillfälligt begränsad betalningsförmåga på grund av oförutsedda händelser.

Ditt årsbelopp kan inte bli lägre än det belopp du redan betalat för året. Tänk därför på att skicka in din ansökan så fort som möjligt. 

Om du har fått nedsättning under ett år med hänsyn till din inkomst gör vi alltid en efterkontroll av inkomsten. Om det vid kontrollen visar sig att du har betalat för lite, får du ett så kallat slutligt årsbelopp att betala. Det innebär att du i efterhand får betala ett högre belopp. Du kan i vissa fall ansöka om nedsättning av ditt slutliga årsbelopp med hänsyn till synnerliga skäl.

Exempel - Nedsättning slutligt årsbelopp

Kim har under 2020 ansökt om nedsättning med hänsyn till sin inkomst på 100 000 kr. När CSN kontrollerar inkomsten med Skatteverket i efterhand, visar det sig att Kims inkomst varit 175 000 kronor under 2020. Det gör att Kim kommer att få ett slutligt årsbelopp för 2020 som hen behöver betala under 2022. Om Kim därefter söker nedsättning av det slutliga beloppet för 2020 kommer vi i första hand pröva om det funnits synnerliga skäl under 2020. I undantagsfall kan vi ta hänsyn till synnerliga skäl som finns under 2022.

Du kan i vissa fall få ditt lån avskrivet. Det innebär att du inte behöver betala tillbaka hela eller delar av ditt lån.

När kan ditt lån skrivas av?

Sista ansökningsdatum

Din ansökan om nedsättning för år 2024 måste ha kommit in till CSN senast den 30 november 2027. Detta är också sista dagen för att anmäla att uppgifter i din ansökan ändrats eller för att ta tillbaka din ansökan.

Sista ansökningsdatum för tidigare år
År
Sista ansökningsdatum
202330 november 2026
202230 november 2025
2021
30 november 2024
2020
30 november 2023
2019
30 november 2022


Du måste styrka dina uppgifter

När du ansöker om nedsättning måste du styrka de uppgifter som du vill att vi ska ta hänsyn till med intyg.

 • Om du får försörjningsstöd kan du skicka med till exempel ett intyg från socialkontoret där det framgår under vilka månader du fått försörjningsstödet utbetalt.
 • Om du får aktivitets- eller sjukersättning kan du skicka med till exempel en kopia på beslutet från Försäkringskassan.

Andra situationer

Du kan också få betala mindre om du

 • börjar studera med studiestöd igen
 • får utbildningsbidrag för doktorander (gäller endast dig som fått ett beslut om detta före 1 juli 2017)
 • deltar i militär grundutbildning med värnplikt i Sverige under mer än 60 dagar
 • deltar i en utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

Dina framtida årsbelopp kan bli högre

När du betalar mindre på ditt lån påverkar det din återbetalning. Om du betalar mindre under en tid kan de årsbelopp du ska betala efteråt bli högre.

Ny återbetalningstid

Återbetalningstid är det antal år du har på dig att betala tillbaka ditt studielån. Om du har fått betala mindre (nedsättning) på ditt studielån i minst tre år på grund av din inkomst eller med hänsyn till synnerliga skäl, kan du ansöka om ny återbetalningstid. Du beställer blanketten på Mina sidor.

Uppdaterad: 2024-06-05
Hjälpte den här sidan dig?