Hoppa till innehåll

Studiestöd – alla bidrag och lån för studier

Du kan få bidrag och lån från CSN om du ska studera i Sverige eller utomlands. Vad du kan få beror bland annat på vad du ska studera, hur gammal du är och vilken situation du är i.

Vilka stöd du kan få eller söka från CSN beror på din utbildning, ålder och situation.

Välj utbildning och se aktuella bidrag och lån för dig

Klicka på den utbildningsform som du ska studera på här nedan.

Högskola, universitet eller yrkeshögskola

Studiemedel – bidrag och studielån

Omställningsstudiestöd – bidrag och lån för dig som arbetat länge och vill studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden

Komvux eller folkhögskola

Studiemedel – bidrag och studielån

Studiestartsstöd – bidrag för dig som är arbetslös och behöver utbildning på grundskole- eller gymnasienivå

Omställningsstudiestöd – bidrag och lån för dig som arbetat länge och vill studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden

Studiehjälp – bidrag för studier på grundskole- och gymnasienivå till och med första halvåret du fyller 20 (studiebidrag, inackorderingstillägg, extra tillägg, lärlingsersättning, RG-bidrag)

Gymnasiet

Studiehjälp – bidrag till och med första halvåret du fyller 20 (studiebidrag, inackorderingstillägg, extra tillägg, lärlingsersättning, RG-bidrag)

Studiemedel – bidrag och studielån från andra halvåret det år du fyller 20

Utlandsstudier

Studiemedel för utlandsstudier – bidrag och studielån

Studiehjälp för studier utanför Sverige – bidrag för studier på gymnasienivå till och med första halvåret du fyller 20

Högskolans basår eller konst- och kulturutbildning

Studiemedel – bidrag och studielån

Studiehjälp – bidrag till och med första halvåret du fyller 20

Är du 20 år eller yngre?

Fram till och med första halvåret du fyller 20 år kan du välja om du vill studera med studiemedel eller studiehjälp. Du kan inte få båda stöden samtidigt.

Omställningsstudiestöd – bidrag och lån för dig som arbetat länge och vill studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden

Teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF)

TUFF-ersättning – bidrag för föräldrar till teckenspråksutbildning

CSN:s olika studiestöd

  • Studiemedel – bidrag och lån för studier
  • Studiehjälp – bidrag för dig som läser på grundskole- eller gymnasienivå, till och med första halvåret du fyller 20 år (studiebidrag, inackorderingstillägg, extra tillägg, lärlingsersättning, RG-bidrag)
  • Studiestartsstöd – bidrag för dig som är arbetslös och behöver utbildning på grundskole- eller gymnasienivå
  • Omställningsstudiestöd – bidrag och lån för dig som har arbetat ett längre tag och vill stärka din ställning på arbetsmarknaden