session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Betala tillbaka lån och återkrav – omställningsstudiestöd

Här ser du vad som gäller för återbetalningen av lånet och om du får ett återkrav.

Om lånet

Lånet inom omställningsstudiestödet är ett så kallat annuitetslån, samma som studielånet inom studiemedlen. Under 2024 är räntan på lånet 1,23 procent.

När ska jag börja betala tillbaka lånet?

Du börjar vanligtvis betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du hade omställnings­studiestöd. Åter­betalningen startar alltid efter ett årsskifte. När det är dags att börja betala tillbaka får du en betalnings­plan från CSN.

Hur mycket ska jag betala varje år?

Hur mycket du ska betala varje år (årsbelopp) beror på:

  • hur mycket du har lånat
  • hur hög räntan är
  • ett uppräkningstal på två procent per år vid oförändrad ränta
  • hur länge du ska betala på ditt lån.

Om du har studielån sedan tidigare

Vad som gäller om du har studielån sedan tidigare beror på när du tog det tidigare lånet. Lånetyperna har nämligen förändrats under åren.

  • Om du har tagit studielån efter den 31 december 2021 så fylls det lånet på med den summa som du lånar inom omställnings­studiestödet. Du får alltså inget nytt lån.
  • Om du har tagit studielån före den 1 januari 2022 så får du två olika lån. Du kan då välja att lägga ihop lånen.

När du studerar med omställningsstudiestöd får du inte automatiskt nedsättning av ditt tidigare studielån. Det innebär att du fortsätter att betala tillbaka även under studietiden. Om du får svårt att betala kan du ansöka om att få betala mindre med hänsyn till din inkomst. Tänk på att bidragsdelen inom omställnings­studiestödet räknas som inkomst.

Vad händer om jag får svårt att betala på lånet?

Om du får svårt att betala finns det möjlighet att ansöka om att betala mindre under en tid. Det kallas för nedsättning. Det kan du få med hänsyn till inkomst eller synnerliga skäl.

Återkrav

Om du har fått omställningsstudiestöd som du inte hade rätt till, måste du betala tillbaka de pengarna. Då får du ett återkrav. Det kan också innebära att du gör dig skyldig till bidragsbrott.

Du kan få ett återkrav om du till exempel har läst färre kurser än vad du planerade utan att meddela det till CSN. Ett annat exempel är om du har arbetat mer än vad du planerade så att summan av dina studier och arbetet är mer än 100 procent.

Återkravet måste du betala tillbaka direkt. Du behöver även betala

  • en expeditionsavgift
  • ränta på återkravet
  • skatten på bidraget som CSN betalat in till Skatteverket. Om detta innebär att du totalt betalar in för mycket i skatt kan du sedan få tillbaka den från Skatteverket i samband med deklarationen.
Uppdaterad: 2024-03-12
Hjälpte den här sidan dig?