session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Så ansöker du om omställningsstudiestöd

Här kan du läsa om hur du ansöker om omställningsstudiestöd och få tips på hur du kan förbereda dig. Det är många olika uppgifter som ska vara med i ansökan, så börja gärna förbereda dig i god tid innan den ska skickas in.

Från och med den 1 april 2024 kan du ansöka om omställningsstudiestöd för en period som startar 1 juli  - 31 december samma år.

Från och med den 1 oktober 2024 kan du ansöka om omställningsstudiestöd för en period som startar 1 januari – 30 juni 2025.

Checklista för ansökan

Tänk på! Väntetiden för att få beslut på sin ansökan är för närvarande lång, så du kan inte räkna med att du kommer att få ditt beslut innan studiestarten. Många behöver vänta flera månader in på terminen innan de får sitt beslut.

Genom att följa checklistan steg för steg kan du se till att din ansökningsprocess går så enkelt och smidigt som möjligt.

1. Kolla om du uppfyller villkoren

Det är många villkor som behöver vara uppfyllda för att du ska kunna få omställningsstudiestöd. Här kan du testa om du uppfyller några av de mest grundläggande villkoren. Klicka sedan på länken och läs mer om alla villkor du behöver uppfylla.

Testa om du uppfyller några av de grundläggande villkoren för omställningsstudiestödet
Steg 1 av 2: Svara på frågorna
error Välj vilket år du är född.
error Välj vilket år du ska börja studera.
error Välj hur lång utbildningen som du ska gå är.
error Välj vilken studietakt utbildningen går i.
error Välj om du om har arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna.

De 12 månaderna behöver inte vara sammanhängande. Du måste ha jobbat i minst 16 timmar per vecka.

Steg 2 av 2: Ditt resultat
Grönbock
Så här långt ser det bra ut

Läs också om de andra villkoren du behöver uppfylla för att få omställningsstudiestöd och kolla vad mer du behöver göra innan du ansöker.

Kryss
Tyvärr! Det verkar inte som att du kan få omställningsstudiestöd
Frågetecken
Vi är osäkra på om du kan få omställningsstudie-stöd
 • Utbildningen du vill läsa är för lång

  Innan det år du fyller 40 år kan du inte få omställningsstudie-stöd för en utbildning som är längre än 80 veckor på heltid (cirka 2 år). Om utbildningen är på deltid kan den vara längre.

  Du kanske är intresserad av studiemedel istället?

 • Du har jobbat för lite de senaste två åren

  Du måste ha arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna för att kunna få omställningsstudiestöd. Om du har haft sjukpenning, föräldrapenning eller dagersättning/dagpenning till försvarspliktiga under den här tiden kan CSN ta hänsyn till det när vi prövar din ansökan.

 • Din utbildning kan vara för lång

  Om din utbildning är längre än 80 veckor på heltid kan du inte få omställningsstudiestöd när du är under 40 år. Om utbildningen är på deltid kan den vara längre.

 • Du kanske inte har arbetat tillräckligt mycket

  Du måste ha arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna för att kunna få omställningsstudiestöd. Om du har haft sjukpenning, föräldrapenning eller dagersättning/dagpenning till försvarspliktiga under den här tiden kan CSN ta hänsyn till det när vi prövar din ansökan.

Du kan behöva kolla upp det här lite mer. Ta också reda på om du uppfyller de andra villkoren för att få omställningsstudiestöd.

Kryss
Tyvärr! Du kan inte få omställningsstudiestöd

Du har passerat åldersgränsen för att få omställningsstudiestöd. Du kan få stödet till och med det år du fyller 62 år.

Kryss
Tyvärr! Du kan inte få omställningsstudiestöd

Du är för ung för att få omställningsstudiestöd. Du kan få stödet från och med det år du fyller 27 år. Du kanske är intresserad av studiemedel istället?

Läs mer om studiemedel

Läs om alla villkor för att få omställningsstudiestöd

2. Kontakta din omställningsorganisation

Din omställningsorganisation kan ge dig stöd när du vill börja studera med omställningsstudiestöd, till exempel kan de skriva ett yttrande till CSN om att din utbildning stärker din ställning på arbetsmarknaden. Med ett sådant yttrande blir din ansökningsprocess smidigare.

Har ansökan redan öppnat för perioden och du vill vara snabb in med din ansökan?

Om du har koll på villkoren och vet vad du ska läsa, kan du ansöka även om du inte hunnit kontakta din omställnings­organisation. Då kontaktar du dem efteråt i stället. Vi hanterar ansökningarna i den ordning de kommer in till oss.

3. Bestäm dig för vad du vill studera

I din ansökan behöver du tala om vilken utbildning du tänker läsa. Du behöver också bestämma dig för om du ska studera på heltid eller på deltid.

Tänk på att om du är under 40 år så får utbildningen som längst vara 80 veckor på heltid (cirka 2 år), eller motsvarande på deltid.

4. Ta reda på de uppgifter du behöver till din ansökan

I din ansökan behöver du fylla i många olika uppgifter. Om något saknas i din ansökan tar det längre tid innan du kan få ditt beslut.

Ett tips! Kolla gärna igenom filmen om ansökan, så ser du vilka frågor du kommer att behöva svara på.

De här uppgifterna behövs i din ansökan
 • namnet på din omställningsorganisation
 • din arbetsgivares organisations­nummer
 • din årsarbetstid
 • din årliga inkomst före skatt
 • information om andra ersättningar, till exempel aktivitetsersättning och föräldrapenning
 • datum då dina studier börjar och slutar.

Om du studerar just nu så ska du svara utifrån hur din situation var innan studierna.

Du som är arbetslös

Om du är arbetslös ska du fylla i din senaste arbetsgivares organisationsnummer. Du behöver inte fylla i din årsarbetstid eller årliga inkomst.

5. Ansök!

Tänk på att det är olika ansökningsomgångar beroende på när du ska studera. Kolla upp vilken omgång som är aktuell för dig.

 

Andra saker som är bra att veta:

 • Du kan ansöka även om du ännu inte har blivit antagen till din utbildning.
 • Om du ska studera både under hösten och våren är det bra att ansöka för båda perioderna i samma ansökan.
Vad händer efter att du har skickat in din ansökan?

När du har signerat och skickat in din ansökan får du den här bekräftelsen i tjänsten:

Skärmdump från ansökan. Bilden visar en tumme upp och rubriken Tack för din ansökan.

Om du fick den bekräftelsen så kan du vara trygg med att din ansökan har kommit in till CSN. Vi skickar inte ut någon bekräftelse via mejl eller sms.

Du kan inte följa vad som händer med din ansökan i Mina sidor, men om vi behöver något mer från dig så kontaktar vi dig. Du kommer sedan att få ditt beslut via brev.

Väntar du på beslut om omställningsstudiestöd?

1. Kontrollera att du uppfyller villkoren

Det är många villkor som behöver vara uppfyllda för att du ska kunna få omställningsstudiestöd.

Vem kan få omställningsstudiestöd?

2. Ta reda på vilken omställningsorganisation du tillhör och kontakta dem

När du ansöker behöver du fylla i vilken omställnings­organisation du tillhör. Så ta reda på det och kontakta dem gärna innan du ansöker.

Omställnings­organisationen kan hjälpa dig i frågan om den utbildning du vill läsa stärker din ställning på arbetsmarknaden och skriva ett yttrande till CSN. I vissa fall kan de också betala ut ett kompletterande studiebidrag till dig. Du kan även få kostnadsfri studie- och yrkesvägledning hos dem.

Ta reda på vilken omställningsorganisation du tillhör och läs mer om vad en omställningsorganisation är

3. Planera dina studier och sök utbildning

Saker som är bra att tänka igenom innan du ansöker om omställnings­studiestöd:

 • Vilken utbildning vill du gå?
 • Kommer utbildningen att stärka din ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov?
 • Vill du studera på heltid eller på deltid?
 • Kommer omställnings­studiestödet att räcka för hela utbildningen?

Tänk på att om du är under 40 år så får utbildningen inte vara längre än 80 veckor på heltid, eller motsvarande på deltid.

Ta gärna stöd av din omställnings­­organisation när du planerar dina studier.

4. Förbered de uppgifter du behöver när du ska ansöka om omställningsstudiestöd

De här uppgifterna kommer du bland annat att behöva till din ansökan om omställnings­studiestöd:

 • vilken omställningsorganisation du tillhör (kolla med din arbetsgivare om du inte vet)
 • din arbetsgivares organisations­nummer
 • din årsarbetstid
 • din årliga inkomst före skatt
 • eventuella andra ersättningar, till exempel aktivitetsersättning och föräldrapenning
 • datum då dina studier börjar och slutar.

Om du studerar just nu så ska du svara utifrån hur din situation var innan studierna.

Du kommer också att behöva svara på om du vill ansöka om omställnings­studiestöd på heltid eller deltid. Även om du ska studera på heltid går det bra att ansöka om omställnings­studiestöd på deltid om du vill kunna ta ut det under en längre tid eller fortsätta arbeta deltid under studierna.

Om du är arbetslös ska du fylla i din senaste arbetsgivares organisationsnummer. Du behöver inte fylla i din årsarbetstid eller årliga inkomst.

5. Ansök på Mina sidor på csn.se
 • Det är olika ansökningsomgångar beroende på när du ska studera. Kolla upp vilken omgång som är aktuell för dig.
 • Du kan ansöka även om du ännu inte har blivit antagen till din utbildning.
 • Du kan söka omställnings­studiestöd för upp till ett år i samma ansökan.

När du har signerat och skickat in din ansökan får du den här bekräftelsen i tjänsten:

Skärmdump från ansökan. Bilden visar en tumme upp och rubriken Tack för din ansökan.

När du har fått bekräftelsen i tjänsten så kan du vara trygg med att din ansökan har kommit in till CSN. Vi skickar inte ut någon bekräftelse via mejl eller sms.

Du kan inte följa vad som händer med din ansökan i Mina sidor, men om vi behöver något mer från dig så kontaktar vi dig. Du kommer sedan att få ditt beslut via brev.

6. Vänta på att CSN fattar beslut om din ansökan

Du kan räkna med att det tar flera månader innan du får ett beslut. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som ansöker, hur komplicerat ditt ärende är och om vi behöver be dig komplettera din ansökan. Du går inte miste om några pengar medan vi handlägger din ansökan, har du rätt till omställningsstudiestöd får du pengarna i efterskott då vi fattat beslutet.

7. Läs igenom beslutet

Läs igenom beslutet och kontrollera att alla uppgifter stämmer. Kontakta oss om något inte stämmer.

Om du tycker att CSN har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet.

Överklaga CSN:s beslut

Om du ansöker på nytt

Om din omställningsorganisation lämnade ett yttrande om din utbildning till CSN när du sökte förra gången, så gäller det fortfarande. Det är bara om du ändrar utbildning som du behöver skaffa ett nytt yttrande.

Om du studerar med omställningsstudiestöd och ska fortsätta på samma utbildning, har du förtur på budgeten när du ansöker igen. Det innebär att du har större möjlighet att få omställnings­studiestöd, även om budgeten för stödet inte räcker för alla.

När CSN utreder din ansökan kommer vi att pröva om du har uppfyllt kravet på studieresultat. Om du inte har tillräckliga studieresultat behöver du läsa in dem innan du kan få omställningsstudiestöd på nytt.

Studieresultat

Två ansökningsomgångar per år

Det är två ansöknings­omgångar per år. När du kan ansöka beror på när perioden som du vill ha omställningsstudiestöd för startar. Du kan söka för upp till ett år i samma ansökan. Du ansöker på Mina sidor på csn.se.

Här ser du när du som tidigast kan skicka in din ansökan:

 • Från och med den 1 oktober kan du ansöka om du vill få omställningsstudiestöd för en period då du studerar som börjar 1 januari – 30 juni nästa år.
 • Från och med den 1 april kan du ansöka om du vill få omställningsstudiestöd för en period då du studerar som börjar 1 juli  - 31 december samma år.

Om du ansöker för tidigt kommer vi att avvisa din ansökan. Det är när dina studier pågår som är avgörande. Om du till exempel börja studera i november men inte vill ha omställningsstudiestöd förrän januari året därpå, kan du ändå ansöka från och med den 1 april det år då studierna börjar.

Exempel på olika situationer

Rohollah ska studera under perioden 9 januari–15 december

 • Han kan göra sin ansökan tidigast den 1 oktober året innan.
 • Han kan ansöka för både våren och hösten i samma ansökan.
 • Han planerar att ta omställningsstudiestöd på 100 procent och kan därför som längst söka för 44 veckor (maximalt antal veckor man kan få omställningsstudiestöd).

Ilon har redan börjat studera

Ilon började studera i januari och har studiemedel. Nu vill hen ansöka om omställningsstudiestöd för studieperioden 9 september–3 juni.

 • Hen kan göra sin ansökan tidigast den 1 april.
 • Hen kan ansöka för både hösten och våren i samma ansökan.
 • Hen planerar att ta omställningsstudiestöd på 50 procent och kan därför som längst söka för 53 veckor (maximalt antal veckor som man kan ansöka för i samma ansökan).

Julia ska studera vid en yrkeshögskola under hela perioden 28 augusti –16 juni

 • Även om hon bara vill ansöka om omställningsstudistöd för våren, kan hon lämna in sin ansökan den 1 april det år studierna börjar.
 • Hon kan ansöka för både hösten och våren i samma ansökan.
 • Hon planerar att ta omställningsstudiestöd på 100 procent och kan därför som längst söka för 44 veckor (maximalt antal veckor för att få omställningsstudiestöd).

Se film om ansökan

Här kan du se hur ansökan ser ut och vilka uppgifter du behöver fylla i.

Begränsat antal som kan få stödet

CSN får varje år en budget för omställnings­studiestödet från riksdagen. Den är uppdelad på två potter – en för offentligt anställda och en för privat anställda. Budgeten är också uppdelad på de två ansökningsomgångarna.

För 2024 är potten för omställningsstudiestödet 2,8 miljarder vilket beräknas räcka till ungefär 17 900 personer.

För 2023 är budgeten för omställnings­­studiestödet 1,3 miljarder kronor vilket beräknas räcka till ungefär 8 800 studerande.

Vi beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till oss i respektive ansökansomgång och så länge pengarna räcker.

När pengarna är slut avslår vi de ansökningar som är kvar. Om du får avslag kan du ansöka på nytt när nästa ansökningsomgång börjar och det finns nya pengar.

Läs mer om budgeten och hur den fördelas

Budgeten är uppdelad på de två ansöknings­­omgångarna. Högst hälften av budgeten för respektive sektor får användas för studier som påbörjas under det första kalenderhalvåret.

Av budgeten ska 67 procent gå till privat sektor och 33 procent till offentlig sektor.

Budgeten för omställnings­studiestödet kommer att öka successivt. När systemet är fullt utbyggt år 2026 beräknar regeringen att i genomsnitt runt 44 000 heltids­studerande per år ska kunna beviljas omställnings­studiestöd, lite beroende på konjunktur­utvecklingen.

Frågor och svar

Vad är ett yttrande från en omställningsorganisation och hur får jag ett sådant?

Yttrandet är omställnings­­organisationens bedömning av om utbildningen kommer att att stärka din ställning på arbetsmarknaden. När CSN utreder din ansökan kommer vi att ta hänsyn till det yttrandet. Om du har ett yttrande så blir din ansökningsprocess smidigare.

Ta reda på vilken omställnings­organisation du tillhör och kontakta dem för att se om du kan få ett yttrande. CSN begär sedan in yttrandet direkt från omställnings­organisationen när vi handlägger din ansökan. Du behöver alltså inte skicka in något själv.

Hitta din omställningsorganisation

Om du tillhör en omställningsorganisation som inte skriver yttranden till CSN måste du själv motivera varför utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det gäller även dig som inte har rätt att få ett yttrande från din omställningsorganisation. Du måste också själv motivera varför utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Jag kan inte få ett yttrande utan måste själv skriva en motivering. Vad ska jag tänka på?

I motiveringen är det bra att vara så tydlig som möjligt. Här är några tips på vad som är bra att ha med:

 • Beskriv varför utbildningen gör dig mer attraktiv på arbets­marknaden. Behöver du fylla på med ny kompetens för att följa med i utvecklingen i din yrkesroll eller helt byta bana? Finns det något annat som gör den här utbildningen viktig för dig i ditt framtida yrkesliv?
 • Ska du studera för att byta bana till ett nytt arbets­område? Beskriv varför du inte kan eller vill arbeta kvar inom nuvarande arbete, och varför du väljer att byta till just detta arbetsområde.
 • Vad arbetar du med idag?
 • Vilka utbildningar har du slutfört? Om du redan gått den utbildning du ska läsa nu behöver du förklara varför du ska läsa utbildningen på nytt.
 • Vill du utbilda dig inom ett område där det är hård konkurrens om arbeten? Beskriv varför du ändå vill eller behöver gå utbildningen. Om det råder hård konkurrens på arbets­marknaden inom det arbetsområde som din utbildning skulle leda till kan du i normala fall inte få omställnings­studiestöd. Om du anser att du har särskilda skäl för att gå utbildningen i alla fall, beskriv dessa skäl.

Du skriver din motivering direkt i ansökan. Men det är bara om du inte kan få ett yttrande från din omställnings­organisation som du kan skriva en egen motivering.

Har jag förtur om jag redan studerar med omställningsstudiestöd?

Ja, om du fortsätter studerar på samma utbildning och ansöker om omställningsstudiestöd på nytt, så har du förtur när det gäller budgeten för stödet. Det innebär att du har större möjlighet att få omställningsstudiestöd, även om budgeten för stödet inte räcker för alla.

Kan jag läsa på heltid, men ha omställningsstudiestöd på deltid?

Ja, det kan du göra. Du kan välja att ansöka om omställnings­studiestöd på deltid om du till exempel vill kunna ta ut det under en längre tid eller fortsätta arbeta på deltid under studierna.

Tänk på att ditt omställningsstudiestöd och tiden du arbetar inte får överstiga 100 procent tillsammans.

Vilka uppgifter hämtar CSN in från andra?

Här ser du några exempel på information som vi måste få från andra:

 • yttrande från din omställnings­organisation om att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden
 • uppgifter från Skatteverket om hur du har arbetat de senaste 14 åren, så att vi kan pröva om du uppfyller villkoren för arbete
 • uppgifter från Försäkringskassan om din inkomst, så att vi kan beräkna hur mycket omställnings­studiestöd du har rätt till
 • om du ansöker om lån: uppgifter från din omställnings­organisation om de kommer att betala ut något kompletterande bidrag för studier.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket omställnings­studiestöd du har rätt till, behöver vi ha aktuella inkomstuppgifter. Därför kan vi som tidigast hämta inkomst­uppgifter från Försäkrings­kassan tre månader före studiestarten.

Jag vill överklaga beslutet från CSN. Hur gör jag?

Om du anser att CSN har fattat ett felaktigt beslut, kan du överklaga det. Ditt överklagande måste ha kommit in till CSN senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Överklaga CSN:s beslut

Uppdaterad: 2024-06-03
Hjälpte den här sidan dig?