session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Stöd från en omställningsorganisation

Omställningsorganisationerna spelar en viktig roll inom omställningsstudiestödet. Så ta reda på vilken du tillhör och kontakta dem, helst innan du ansöker om du hinner.

Hur tar jag reda på vilken omställnings­organisation jag tillhör?

Använd tjänsten Hitta din omställningsorganisation. Där kan du knappa in din arbetsgivares organisationsnummer och få svar på vilken omställningsorganisation du tillhör. Arbetsplatsens organisationsnummer står ofta på lönebeskedet och i anställningskontraktet.

Hitta din omställningsorganisation

Du kan också fråga din chef eller kontakta din HR-avdelning eller ditt fackförbund. Saknar du kollektivavtal eller är egenföretagare tillhör du den offentliga omställningsorganisationen.

Se lista över omställningsorganisationerna

I listan ser du de omställnings­organisationer som arbetar med omställnings­studiestödet. Om din arbetsgivare har kollektivavtal med en omställnings­organisation som inte finns med i listan, kan de inte hjälpa till att skriva ett yttrande till CSN. Då måste du själv skriva en motivering när du ansöker.

Omställningsfonden

För anställda inom kommuner, regioner och kommunala företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Kommunal, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och AkademikerAlliansen. www.omstallningsfonden.se

Testa om du tillhör Omställningsfonden

Trygghetsfonden TSL

För yrkesarbetare inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO. www.tsl.se

Testa om du tillhör Trygghetsfonden TSL

TRR Trygghetsrådet

För tjänstemän på privata företag. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. www.trr.se

Testa om du tillhör TRR Trygghetsrådet

Den offentliga omställningsorganisationen vid Kammarkollegiet

För dem som inte omfattas av något kollektivavtal eller är egenföretagare. www.nysteget.se

Trygghetsstiftelsen

För anställda inom det statliga avtalsområdet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O (Offentliganställdas Förhandlingsråd), Saco-S och SEKO. www.tsn.se

Testa om du tillhör Trygghetsstiftelsen

CIKO

För arbetare inom civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalsparter är Fremia och LO. ciko.se

Omstella

För tjänstemän inom civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalsparter är Fremia och PTK. www.omstella.se

TRS Trygghetsrådet

För anställda inom idéburen sektor och civilsamhällets organisationer samt kulturområdet. Parter är Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK. www.trs.se

Kyrkans Trygghetsråd

För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Jusek, Lärarförbundet och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. www.svenskakyrkan.se/kyrkanstrygghetsrad

KFS-företagens Trygghetsfond

För anställda i kommunnära företag som ägs av kommuner, regioner, eller som är privatägda företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är bland andra Sobona (tidigare KFS), Kommunal, Vision och Akavia. www.trygghetsfonden.se

Vilken hjälp kan jag få från omställnings­organisationen?

Vilket stöd omställnings­organisationen kan ge varierar beroende på hur deras avtal ser ut, men här är några exempel:

  • Du kan få studie- och yrkesvägledning, kartläggningssamtal och hjälp att validera dina kunskaper.
  • De kan skriva ett yttrande till CSN om att utbildningen som du ska läsa stärker din ställning på arbetsmarknaden.
  • De kan betala ut kompletterande studiebidrag.

Du behöver aldrig betala något för att få hjälp från en omställnings­­­organisation.

Vad är en omställningsorganisation?

Omställnings­studiestödet är en del av ett större paket som riktar sig till dig som står inför nästa steg i arbetslivet. Paketet innefattar även omställnings- och kompetensstöd från en omställnings­organisation.

Många arbetsgivare har kollektivavtal som talar om vilka villkor och rättigheter du har som anställd. Genom kollektivavtalet kan du i vissa fall få stöd och vägledning av en omställnings­organisation om du blir uppsagd, har avslutat en tidsbegränsad anställning, behöver kompetens­utveckling eller står inför en karriärväxling.

I samband med att omställningsstudiestödet infördes, så startade också Den offentliga omställnings­organisation som riktar sig till dig som saknar kollektivavtal eller är egenföretagare. Det är myndigheten Kammarkollegiet som ansvarar för Den offentliga omställnings­organisationen.

Frågor och svar

Måste jag vara fackligt ansluten för att få stöd av en omställningsorganisation?

Nej, du behöver inte vara fackligt ansluten för att få stöd från en omställnings­organisation.

Hur kontaktar jag omställningsorganisationen?

Du hittar kontaktuppgifter på deras webbplats. Vissa har även ett formulär där du kan ansöka om vägledning eller yttrande i samband med omställnings­studiestödet.

Kostar det något att få hjälp av en omställningsorganisation?

Nej, det är kostnadsfritt och ingår i det avtal som din arbetsgivare har. Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal, så tillhör du Den offentliga omställnings­organisationen. De ger också kostnadsfri rådgivning.

Kan jag få kompletterande studiebidrag om jag tillhör Den offentliga omställningsorganisationen?

Nej, de kan inte betala ut något kompletterande studiebidrag. Det ingår inte i deras uppdrag.

Påverkas omställningsstudiestödet av att jag får kompletterande studiebidrag från min omställningsorganisation?

Det påverkar inte hur mycket bidrag du kan få i omställningsstudiestöd. Däremot kan det påverka hur mycket lån du kan få.

Du kan maximalt få lika mycket bidrag och lån, från CSN och omställningsorganisationen, som du hade innan studierna. Om totaltsumman blir högre än maxbeloppet eller din lön före studierna, minskar din lånedel.

Uppdaterad: 2024-03-12
Hjälpte den här sidan dig?