session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Under tiden du studerar med omställningsstudiestöd

Det är viktigt att du meddelar om något ändras eller om du blir sjuk. Du behöver också ha koll på vilket krav vi har på dina studieresultat för att du ska kunna få studiestöd på nytt.

Krav på studieresultat

När du studerar med studiestöd från CSN behöver du uppnå ett visst studieresultat, det vill säga klara ett visst antal poäng eller kurser, för att kunna få studiestöd nästa gång du ansöker. Vi kontrollerar dina studieresultat i samband med din ansökan. Hur många poäng eller kurser du behöver klara är olika beroende på vad du läser.

Om du inte har tillräckliga studieresultat, kan du behöva läsa in det antal poäng eller kurser du saknar, innan du kan få omställnings­studiestöd.

Studieresultat

Så prövar vi studieresultaten första gången du ansöker om omställningsstudiestöd

Om du har studerat med studiemedel eller studiestartsstöd för mindre än tio år sedan kommer vi att pröva studieresultaten från den perioden första gången du ansöker om omställnings­studiestöd. Har du inte klarat tillräckligt med poäng eller kurser från den perioden kan du behöva läsa in poäng innan du kan få omställnings­studiestöd.

Om du inte har studerat med studiemedel eller studiestarts­stöd från CSN tidigare, eller om det var längre än tio år sedan, kontrollerar vi inte några studieresultat.

Så prövar vi studieresultaten när du ansöker igen

Om du ska fortsätta att studera och ansöker om fortsatt omställnings­studiestöd, eller ansöker om studiemedel, kommer CSN att kontrollera om du har klarat tillräckligt med studieresultat under perioden som du haft omställnings­studiestöd.

Meddela om något ändras i studierna eller i ditt arbete

Om något ändras i dina studier eller i ditt arbete är det viktigt att du meddelar det till CSN direkt så att du får rätt belopp utbetalt. Annars kan du få återkrav och göra dig skyldig till bidragsbrott. Genom att meddela CSN kan du undvika det.

Om du får ett återkrav kommer du att betala tillbaka mer än du fått utbetalt eftersom du också måste betala:

  • ränta på hela återkravet, både låm och bidrag
  • en expeditionsavgift, och
  • skatt på bidraget som CSN betalat in till Skatteverket för din räkning. Om detta innebär att du totalt betalar in för mycket skatt kan du sedan få tillbaka det beloppet från Skatteverket i samband med deklarationen.

Så meddelar du ändringar

Meddela oss genom att fylla i blanketten Anmälan om ändringar för omställningsstudiestöd (2705M). Du kan även skicka ett underskrivet brev till oss.

Ändringar som kan påverka ditt omställnings­studiestöd

Här ser du exempel på ändringar som är viktiga att meddela CSN:

  • Du ändrar studietakt.
  • Du läser färre poäng.
  • Du avbryter studierna.
  • Du går upp i arbetstid.
  • Du får bidrag du inte meddelat, till exempel föräldrapenning vid vård av sjukt barn (vab).

Om du är utländsk medborgare kan din rätt till svenskt studiestöd påverkas även om du går ner i arbetstid eller om din anhörigas arbetstid förändras.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk och inte kan studera ska du sjukanmäla dig hos Försäkringskassan. Då kan du få behålla ditt omställnings­­studiestöd under tiden du är sjuk och CSN kan även ta hänsyn till sjukperioden när vi prövar dina studieresultat nästa gång. Gör din anmälan så snart som möjligt, helst första sjukdagen. Tänk på att veckorna som du varit sjuk och haft omställningsstudiestöd räknas som använda.

Om hur du anmäler sjukdom och fördelarna med att göra det

Sjukanmäl dig hos Försäkringskassan

Om du är hemma för vård av barn (vab)

Om du är hemma för vård av sjukt barn och därför inte kan studera, ska du anmäla det till CSN. Gör din anmälan så snart som möjligt, helst första vårddagen. Du kan få behålla ditt omställningsstudiestöd under tiden du vårdar barn och CSN kan även ta hänsyn till sjukperioden när vi prövar dina studieresultat nästa gång. Veckorna som du vårdat barn och haft omställningsstudiestöd räknas som använda.

Om du är hemma för vård av sjukt barn och samtidigt får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan, kan det påverka hur mycket omställningsstudiestöd du har rätt till. Den tillfälliga föräldrapenningen får tillsammans med omställningsstudiestödet och andra sysselsättningar inte uppgå till mer än heltid. Du behöver därför meddela CSN under vilken tid och i vilken omfattning som du får tillfällig föräldrapenning.

Om hur du anmäler vab och fördelarna med att göra det

Uppdaterad: 2024-03-19
Hjälpte den här sidan dig?