session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Studiemedel – Bidrag och studielån

Studiemedel består av två delar - ett bidrag som du får, och ett lån som du måste betala tillbaka. Studiemedel är till för dig som studerar på till exempel högskola, universitet, komvux eller yrkeshögskola. Om du läser på grundskole- eller gymnasienivå kan du få studiemedel från och med hösten det år du fyller 20.

Hur mycket pengar kan jag få och låna?

Hur mycket pengar du har rätt till beror bland annat på

 • din studietakt (100, 75 eller 50 procent)
 • hur många veckor du studerar
 • hur stor inkomst du har.

De pengar du lånar måste du betala tillbaka. Räntan på studielånet är 1,23 procent år 2024. Du kan välja att låna ett mindre belopp om du vill, eller bara ta bidraget.

Det finns en gräns för hur länge du kan få studiemedel, läs mer under rubriken Krav och villkor för att få studiemedel.

Belopp studiemedel för heltidsstudier med fullt studielån, 2024


Studiemedel för 1 vecka, krStudiemedel för 4 veckor, kr*
Bidrag

997

3 988

Lån

2 292

9 168

Totalt3 28913 156

* En utbetalning omfattar normalt fyra veckor. Den första och sista utbetalningen för terminen kan variera i storlek.

Se alla belopp för studier på heltid och deltid, 2024 Pdf, 73 kB.

Se alla belopp för studier på heltid och deltid, 2023 Pdf, 33 kB.

I vissa fall kan du ha rätt till mer bidrag och lån

När du ansöker om studiemedel finns det fler bidrag och lån som du kan ha rätt till.

 • Tilläggsbidrag kan du få om du har vårdnaden om barn.
 • Tilläggslån kan du söka från och med det år du fyller 25, om du har arbetat tidigare och haft en viss lägsta inkomst.
 • Merkostnadslån kan du söka för en del extra kostnader som du har när du studerar.
 • Högre bidrag kan du i vissa fall få om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå och uppfyller särskilda villkor, eller om du studerar vid en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en ämneslärarexamen.

Räkna ut ungefärligt belopp

Räkna ut ungefär hur mycket du kan få och hur återbetalningen kan bli. Beloppen gäller för 2024.

Steg 1 av 3 Hur vill du studera? {{bidragUnderRubrik}} Studietakt {{bidragUnderRubrik}} i {{antalValdaVeckor}}
Steg 2 av 3 Hur mycket bidrag och lån behöver du under studietiden?
{{ beraknadeUppgifter.generelltBidrag }} kr
{{ beraknadeUppgifter.tillaggsBidrag }} kr
{{ beraknadeUppgifter.generelltLan }} kr
{{ beraknadeUppgifter.tillaggsLan }} kr
{{dirTotalSumma}} kr
Steg 3 av 3 Resultat och återbetalning
Studiemedel i {{anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel}}{{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel == 1 ? ' vecka': ' veckor' }}
Studietakt {{anvandarensVal.studietakt}} %
Bidrag och lån under studietiden {{dirTotalSumma}}  kr
{{ beraknadeUppgifter.PengarAttLevaForFyraVeckor }} kr betalas ut var fjärde vecka under studietiden.
Bidrag och lån under studietiden

Totalt belopp

Bidrag

{{ beraknadeUppgifter.summaBidrag }} kr

Lån

{{ beraknadeUppgifter.summaLan }} kr
Summa {{ beraknadeUppgifter.summaTotalt }} kr
Bidrag och lån under studietiden

Bidrag och lån under studietiden

Bidrag

{{ beraknadeUppgifter.generelltBidrag }} kr

Tilläggsbidrag för barn

{{ beraknadeUppgifter.tillaggsBidrag }} kr

Studielån

{{beraknadeUppgifter.generelltLan}} kr

Tilläggslån

{{ beraknadeUppgifter.tillaggsLan }} kr
Summa {{beraknadeUppgifter.summaTotalt}} kr
Kriterier

Kriterier

Studietakt

{{anvandarensVal.studietakt}} %

Veckor med studiemedel

{{anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel}}{{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel == 1 ? ' vecka': ' veckor' }}
Så blir din återbetalning
Första året betalar du i snitt
{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.forstaManadsInbetalningMedFormatering }} kr i månaden
Återbetalningstiden för ditt lån är {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.hurMangaArMedAterbetalning }} år.
Du kommer att betala tillbaka
{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering }} kr
Totala kostnaden innefattar ränta och expeditionsavgifter.
Lån under studietiden

Totalkostnad

Lån

{{ beraknadeUppgifter.summaLan }} kr

Ränta

{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaRantaMedFormatering }} kr

Expeditionsavgift

{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaExpeditionsavgiftMedFormatering }} kr
Summa {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering }} kr

År

Snitt per månad

Årlig kostnad

{{ x.ar }}

{{ x.snitt }}

{{ x.arsKostnad }}

Hur ansöker jag?

Du ansöker om studie­medel i Mina sidor. Använd gärna bank-id så kan du skicka in din ansökan direkt via webben. Längst ner på sidan finns en film som steg för steg visar hur du ansöker.

Tänk på det här när du ansöker

 • Ansök i god tid. Du kan ansöka om studie­medel så fort du har valt en utbildning, du behöver alltså inte ha blivit antagen. Det finns inget sista datum för att ansöka, men du kan bara få studie­medel för fyra veckor bakåt i tiden från den vecka vi får in din ansökan.
 • Förbered dig genom att ta reda på uppgifter. Ta reda på din studietid (till exempel när terminen börjar och slutar) och hur många poäng du ska läsa. Om du studerar på komvux måste du också veta om kurserna är på grundskole- eller gymnasienivå. Kontrollera med skolan om du är osäker. Om det saknas uppgifter i din ansökan tar det längre tid innan du får beslutet.
 • Ansök gärna för en längre tid. Vi kontrollerar dina studie­resultat vid varje ny ansökan, och ibland kan det dröja innan vi får dina studie­resultat från skolan. Då kan du behöva vänta på beslutet. Därför är det bra att ansöka för en längre tid. Du kan ansöka för högst 53 veckor i taget.
 • Du behöver vanligtvis inte skicka med antagningsbevis eller andra bilagor när du studerar i Sverige. Skickar du med bilagor tar det längre tid för oss att fatta beslut om dina studiemedel.
 • Fundera på om du vill låna pengar och i så fall hur mycket. När du ansöker fyller du i hur många veckor som du vill ha bidrag för. Om du vill låna pengar fyller du även i det. Du kan låna för färre veckor än du tar bidrag om du vill.
  Låna mindre eller spara veckor
Om din studieperiod är längre än 53 veckor

Om din studieperiod är längre än 53 veckor kan du inte ansöka för hela din studieperiod i samma ansökan. Du behöver då först ansöka för en del av din studieperiod och sedan göra en ny ansökan för resterande del av din studieperiod.

När du ansöker för en del av din studieperiod är det bra om du ansöker till och med ett datum då kurser slutar och nya kurser börjar.

Vi kommer att pröva dina studieresultat från den första delen av studieperioden, innan du kan få ett beslut för den andra delen av studieperioden.

Om du är utländsk medborgare får du fler frågor

Om du är utländsk medborgare behöver du även ansöka om rätt till svenskt studiestöd. Du får därför fler frågor i din ansökan.

Rätt till svenskt studiestöd

Vad behöver jag göra för att få första utbetalningen?

Illustration som visar Mina sidor

1. Ansök om studiemedel i Mina sidor.

Illustration på ett papper som ska symbolisera ett beslut

2. När du får beslutet, kontrollera att alla uppgifter stämmer.

Illustration på en dator

3. Anmäl ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister.

Illustration med en penna och underskrift

4. När du börjar studera, lämna en studieförsäkran till CSN för att intyga att du studerar som planerat.

Illustration som visar två böcker

5. Registrera dig på dina kurser på din skola.

Illustration på sedlar

6. När du har lämnat studieförsäkran och skolan har rapporterat till CSN att du har påbörjat dina studier får du din första utbetalning.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen för terminen får du tidigast i samband med att du börjar studera.

De kommande utbetalningarna betalar vi vanligtvis ut den 25:e varje månad du studerar. Om den 25:e är en helgdag, så får du pengarna före helgdagen. I Mina sidor kan du se exakta datum och belopp.

Studie­medlen betalas ut i förskott. Oftast får du studie­medel för fyra veckor i taget, men i början och slutet av terminen kan utbetalningarna omfatta fler eller färre veckor.

Lämna studieförsäkran

När du har fått ditt beslut från oss måste du lämna en studie­försäkran för att du ska få dina utbetalningar. Med din studie­försäkran intygar du att du studerar så som det står i beslutet. Du kan lämna den tidigast en vecka innan du börjar studera. De flesta kan lämna sin studie­försäkran i Mina sidor.

Läs mer om studieförsäkran

Anmäl konto till Swedbank för utbetalningar

Om du inte har haft studiestöd tidigare, eller om det har gått mer än ett år sedan sist, så behöver du anmäla ditt bankkonto till Swedbank. De sköter CSN:s utbetalningar. Kontot kan du ha i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank. Om du inte anmäler ditt konto, så får du utbetalningen på en avi.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister

Krav och villkor för att få studiemedel

Det finns krav och villkor som måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till studie­medel. Vissa av dem gäller din utbildning, andra gäller dig.

Utbildningen måste ge rätt till studiemedel

Den utbildning du ska gå måste ge rätt till studie­medel. De flesta utbildningarna på till exempel högskola, universitet, yrkes­högskola, komvux eller folk­högskola ger rätt till studie­medel.

Krav på din utbildning

Du måste vara registrerad på dina kurser

Du måste registrera dig på de kurser som du börjar läsa. Om du läser flera kurser under en termin ska du registrera dig på dem, allt eftersom de börjar. När terminen är slut ska du ha registrerat dig för samma antal veckor och poäng som står i ditt beslut om studie­medel. För dig som läser på högskola eller universitet innebär det att det inte räcker att du gör en program­­registre­ring.

Krav på registrering

Du måste studera minst 50 procent i minst tre veckor

För att ha rätt till studie­medel måste du studera på minst halvtid, det vill säga 50 procent, i minst tre veckor.

Studietakt – heltid eller deltid

Om du har studerat tidigare måste du ha klarat studierna

Om du har studerat med studie­medel tidigare måste du klara kraven på studie­resultat för att få nya studie­medel. När du ansöker kontrollerar vi därför om du har tillräckliga studie­resultat för att få nya studie­medel.

Resultat­kravet är detsamma oavsett om du tidigare fått bidrag och lån, eller bara bidrags­delen.

Krav på studieresultat

Om du läser på gymnasie- eller grundskolenivå kan du tidigast få studiemedel från höstterminen det år du fyller 20

När du läser på grundskole- eller gymnasienivå på till exempel gymnasiet, komvux eller folk­högskola, kan du ansöka om studie­medel från och med hösten det år du fyller 20. Innan dess kan du få studie­hjälp, som är ett annat bidrag.

Åldersgränser

Studiehjälp - för dig på gymnasiet

Du måste vara under 61 år

Du har rätt till studiemedel till och med det år du fyller 60. Men rätten att låna minskar från och med det år du fyller 51.

Åldersgränser

Du kan bara få studiemedel under en begränsad tid

Hur länge du kan få studie­medel beror på vilken utbildnings­nivå du läser, om du läser på heltid eller deltid och vad du har studerat tidigare.

Här ser du det maximala antalet veckor för studier på heltid. Om du läser på deltid har du rätt till fler veckor.

 • Högskola eller annan efter­­gymnasial utbild­ning: högst 240 veckor.
 • Gymnasie­nivå: 80 eller 120 veckor, beroende på din tidigare utbildning.
 • Grundskole­nivå: 40, 80 eller 100 veckor, beroende på din tidigare utbild­ning.

Du kan bara i undantagsfall få studie­medel för fler veckor.

Även om du bara tar bidraget eller lånar mindre pengar så räknas veckan som förbrukad.

I Mina sidor kan du se hur många veckor du har fått studie­medel och hur många du har kvar.

Du får inte ha vissa andra ersättningar

Du kan inte få studie­medel för samma tid som du har vissa andra ersättningar.

Det innebär att du inte kan få studie­medel samtidigt som du till exempel har full ersättning från Försäkrings­kassan. Om du däremot får ersättning på 50 procent från Försäkrings­kassan, så kan du få studiemedel på 50 procent.

Här ser du de ersättningar som kan påverka rätten till studiestöd:

 • aktivitetsstöd
 • sjuk-, aktivitets- eller rehabiliterings­ersättning
 • utvecklings­ersättning
 • etablerings­ersättning
 • korttidsbidrag
 • utbildningsbidrag
 • dagersättning under tiden du tjänstgör enligt pliktlagen (värnplikt)
 • studiestöd eller motsvarande studie­finansiering från ett annat land.
 • annat studiestöd från CSN (studiehjälp, studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd)

Försörjnings­stöd (socialbidrag), bostads­bidrag och barn­bidrag påverkar däremot inte rätten till studie­medel.

Om du har obetalda årsbelopp på ett tidigare studielån eller obetalda återkrav, så kan det påverka din rätt till nya studiemedel

Du måste ha skött återbetalningen av dina tidigare studielån för att kunna få nya studie­medel. Det innebär att du vanligtvis måste ha betalat alla dina årsbelopp till och med året innan det år du söker studie­medel för.

Du kan inte få studie­medel om du har obetalda återkrav för mer än ett kalender­halvår.

Om det finns synnerliga skäl kan du få studie­medel även om du inte har skött återbetalningen. Men prövningen om det finns synnerliga skäl är dock mycket restriktiv.

Fler villkor om du ska studera utomlands

För att studera utomlands med studie­medel gäller särskilda regler.

Studera utomlands

Fler villkor om du är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du även uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Studera i Sverige som utländsk medborgare

Inkomst och fribelopp

När du studerar med studiemedel så kan du samtidigt ha andra inkomster upp till ett visst belopp utan att studiemedlen påverkas. Det kallas för fribelopp.

De inkomster som du ska ta upp när du ansöker om studie­medel är skatte­pliktiga inkomster från inkomst­slagen tjänst, närings­verksamhet och kapital. Det kan till exempel vara

 • lön
 • a-kassa
 • inkomster från bostadsförsäljning
 • aktieutdelning

Läs mer om inkomst och fribelopp

Meddela oss om något ändras under studietiden

Läser du färre poäng än du planerat? Har du avbrutit dina studier? Det här är exempel på händelser som kan påverka dina bidrag och lån. Det är därför viktigt att du anmäler förändringar till oss så snart som möjligt.

Ändringar som kan påverka dina studie­medel:

 • Du ändrar studietakt eller läser färre poäng.
 • Du avbryter studierna.
 • Din inkomst ändras.
 • Du blir sjuk eller vårdar sjukt barn.
 • Din eller en anhörigs arbetstid förändras när du är utländsk medborgare.

På sidan Om något händer eller ändras kan du läsa mer om händelser som kan påverka dina studie­medel och vad du behöver göra i de olika situationerna.

Om något händer eller ändras

Om du eller ditt barn blir sjukt

Är du sjuk eller är du hemma för vård av barn (vab)? Då är det viktigt att du anmäler det så snart som möjligt. Läs mer på sidan Sjuk eller Vård av barn

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk ska du sjuk­anmäla dig hos Försäkrings­kassan. Sjukanmäl dig så snabbt som möjligt, helst första dagen du är sjuk dock senast den 15:e sjukdagen. Om vi vet om att du varit sjuk kan vi nämligen ta hänsyn till det när vi prövar dina studie­resultat. Dessutom räknas inte de veckorna som använda med studie­medel.

Läs mer om vad som gäller om du blir sjuk

Om ditt barn blir sjukt

Om du behöver vara hemma med ett sjukt barn och inte kan studera ska du anmäla det till CSN första dagen du är hemma. Då kan du få behålla dina bidrag och lån. Vi tar också hänsyn till att du har varit hemma för vård av barn när vi prövar dina studie­resultat.

Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första vård­dagen måste du har särskilda skäl. Du kan också få behålla dina bidrag och lån för vård av barn i några andra situationer, än om du har varit hemma med ett sjukt barn, klicka på länken här nedan.

Läs mer och anmäl vård av barn

Betala tillbaka studielån

Om du tar lån så kommer du att få en betalnings­plan när det är dags att börja betala tillbaka. Under 2024 är räntan på lånet 1,23 procent.

Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du hade studie­medel. Åter­betalningen startar alltid efter ett årsskifte.

Har du studielån sedan tidigare som du redan har börjat betala tillbaka på? Då får du inte någon ny betalnings­fri period, utan börjar betala tillbaka direkt.

Hur mycket du ska betala beror på

 • hur mycket du har lånat
 • räntan på lånet
 • hur gammal du är.

Betala tillbaka på ditt studielån

Frågor och svar

Är det samma fribelopp om jag bara har bidraget?

Ja, det är samma fribelopp oavsett om du har både bidrag och lån eller bara bidraget.

Jag ska studera på deltid, hur påverkar det mina studiemedel?

Här är några saker som påverkas när du studerar på deltid:

 • Du har inte rätt till lika mycket studie­medel.
 • Ditt fribelopp blir högre. Det innebär att du kan ha högre inkomster utan att studie­medlen påverkas.
 • Du har rätt till fler veckor med studie­medel.
Vad händer om jag lämnar fel uppgifter till CSN?

Om du lämnar uppgifter som inte är korrekta kanske du får mer pengar än du har rätt till. Då får du ett återkrav av oss senare. Om vi har anledning att misstänka bidrags­brott gör vi en polis­anmälan. Det är vi skyldiga att göra enligt lag.

Vad kan jag göra för att få beslutet om studiemedel så snabbt som möjligt?
 • Välj att få dina utskick i Mina sidor i stället för med post. Då slipper du vänta på post­gången. När du söker studie­medel får du en fråga om hur du vill ha dina utskick.
 • Fyll i din ansökan noga. Om det saknas uppgifter eller om några uppgifter inte stämmer, så måste vi kontakta dig innan vi kan fatta beslut.
 • Om du skickar med bilagor eller skriver i fältet "Övrigt" i ansökan, så tar det lite längre tid för då behöver vi titta mer på din ansökan. När du studerar i Sverige behöver du till exempel vanligtvis inte skicka med något antagnings­besked.
Kan jag få bostadsbidrag när jag studerar?

Det beror på vilka inkomster du har. På Försäkrings­kassans webbplats kan du läsa mer om bostads­bidrag och själv räkna på om du har rätt till bostads­bidrag.

Läs mer om bostadsbidrag på Försäkringskassans webbplats

Och du, tänk på att skaffa en hem­försäkring om du flyttar till eget boende. På konsumenternas.se kan du få oberoende och kostnadsfri vägledning om försäkringar.

Läs mer om försäkringar på konsumenternas.se

Du kommer få behålla dina bidrag och lån. Du behöver inte kontakta CSN. Vi kommer att fortsätta betala ut dina studiemedel.

Om du inte är sjuk men ändå inte får vara på din praktikplats, prata med din skola för att se om det finns andra lösningar. Om skolan inte kan erbjuda annan undervisning har du ändå rätt att behålla dina studiemedel.

Om du inte kan genomföra din praktik och inte heller studera på grund av att du är sjuk antingen i covid-19 (coronaviruset) eller på något annat sätt så ska du sjukanmäla dig till
Försäkringskassan.

Behöver du ett intyg som visar att du ska få studiemedel?

Du kan då använda ditt beslut om studiemedel som intyg. I beslutet finns en belopps- och utbetalningsplan.

Du hittar ditt beslut i Mina sidor under Mina meddelanden.

Betalar jag skatt på studiemedel?

Nej, du betalar inte skatt på studiemedel (bidrag och lån).

Filmer och folder om studiemedel

Filmer

Här kan du se CSN:s filmer om studiemedel.

Filmen "Studiemedelsansökan steg-för-steg" är även textad på engelska, arabiska, dari (valet heter persiska Afghanistan) och somaliska. Klicka på textikonen och välj den undertext som du vill ha.

Filmen "Studiemedel - så funkar det" finns även på engelska, persiska, somaliska och spanska. De översatta filmerna hittar du under Languages.

Folder

Uppdaterad: 2024-06-04
Hjälpte den här sidan dig?