Hoppa till innehåll

Nytt studielån från 2022 med höjd åldersgräns

Riksdagen inför ett nytt studielån med en höjd åldersgräns - från 56 till 60 års ålder. Det nya lånet införs för alla studerande som tar lån från 2022. Åldersgränsen för de som studerar med studiestartsstöd höjs även från 56 till 60 års ålder.

 

Allt fler behöver vidareutbilda sig högre upp i åldrarna. Medellivslängden ökar, nya yrken kommer med nya krav och pandemin förändrar arbetsmarknaden.

Idag kan du få studiemedel och studiestartsstöd till och med det år du fyller 56 år. Från den 1 januari 2022 blir det lättare att studera högre upp i åldrarna då åldersgränsen flyttas till 60 år. Samtidigt införs ett nytt lån för alla som studerar med studiemedel och får pengar utbetalda från och med år 2022. Eftersom lagen börjar gälla redan den 1 oktober, kan du söka studiemedel enligt de nya reglerna för 2022 redan då.

Ett nytt lån från år 2022

Det nya lånet innebär att du kan studera med studiemedel till och med det år du fyller 60 år.

  • I dag förändras rätten till studiemedel från och med det år du fyller 47 år. Då startar en nedtrappning av beloppet som du får låna. De nya reglerna innebär att denna nedtrappning startar först det år du fyller 51 år.
  • Om du har studielån sedan tidigare och vill ta ett lån med de nya reglerna, kommer du att få betala tillbaka på två olika lån. Du har möjlighet att lägga ihop lånen till ett lån.
  • Återbetalningstiden för det nya lånet är 25 år, eller det lägre antal år som återstår till och med det år du fyller 64 år. CSN kommer då att skriva av ditt studielån i början av det år du fyller 72 år.

Höjd åldersgräns även för studiestartsstöd

Om du har varit arbetslös mer än 6 månader och vill börja studera kan du kontakta din hemkommun och ansöka om bidraget studiestartsstöd.

  • I dag kan du få studiestartsstöd till och med det år som du fyller 56 år. Denna åldersgräns höjs den 1 oktober för studier från och med den 1 januari 2022. Enligt de nya reglerna kan du ansöka om studiestartsstöd till och med det år du fyller 60 år.

Information in other languages

New student loan from 2022 with a higher age limit

Frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar om de höjda åldersgränserna och det nya lånet. De höjda åldersgränserna gäller för studier från och med den 1 januari 2022. Alla som får studiemedel utbetalat från årsskiftet 2021/2022 får det nya lånet.

Du som studerar, eller ska studera med studiemedel

Jag har sökt studiemedel för höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Hur påverkas jag?

Om du redan har fått beslut om studiemedel för 2021–2022, kommer du under hösten att få ditt studiemedel enligt CSN:s nuvarande regler.

Om du får studiemedel efter årsskiftet 2021/2022 gäller nya regler och du får du ett nytt lån. Detta innebär att du får två olika lån. Du har möjlighet att lägga ihop lånen till ett lån.

”Lånetrappan ändras” – vad betyder det?

I dag finns en lånetrappa från och med det år du fyller 47 år. Lånetrappan innebär att beloppet som du får låna minskar – för varje år trappas beloppet ned.

De nya reglerna innebär att den här nedtrappningen börjar först från och med det år du fyller 51 år.

Jag är 23 år och studerar med studielån. Kommer mitt lån att påverkas av de ändrade reglerna?

Ja. Om du får studielån nu och får studielån som betalas ut från och med år 2022, kommer du att ha både ett äldre studielån och ett nytt lån med nya villkor. Detta innebär att du ska betala tillbaka på två olika lån.

Jag har hört att det finns förslag om ett helt nytt studiestöd, omställningsstudiestöd. Vad innebär det?

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har föreslagit att ett nytt offentligt omställnings­studiestöd ska införas, som en del i att reformera arbetsmarknaden.

Omställningsstudiestödet ska göra det enklare för personer med arbetslivs­erfarenhet att vidareutbilda sig eller läsa en helt ny utbildning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Ett villkor för att ha rätt till omställnings­studiestöd är enligt förslaget att personen normalt ska ha arbetat under minst åtta av de senaste 14 åren och dessutom minst ett av de senaste två åren. Det ska gå att få omställnings­studiestöd till och med det år man fyller 60 år.

Enligt förslaget ska det gå att ansöka om omställnings­studiestöd från och med den 1 oktober 2022, för studier från och med den 1 januari 2023.

Förslag om nytt offentligt omställningsstudiestöd

Du som är äldre än 56 år

Jag är 58 år och har tidigare fått avslag på min studiemedelansökan. Innebär de nya reglerna att jag kan söka på nytt?

Ja. Från och med den 1 oktober 2021 kan du ansöka om studiemedel för studier som påbörjas under 2022. Du kan få studiemedel till och med det år du fyller 60 år.

Jag vill inte ha lån. Kan jag söka bara bidraget?

Ja. Om du har veckor kvar kan du söka bidraget till och med året du fyller 60 år.

Jag sökte studiemedel men fick avslag. Innebär de nya reglerna att CSN automatiskt ser över min ansökan på nytt?

Nej. Du måste skicka in en ny ansökan om studiemedel.

Alla veckor som du har studerat räknas som utnyttjade, även om du har betalat tillbaka dina lån. Kontakta oss, så hjälper vi dig att se om du har studiemedelsveckor kvar att använda.

Kontakta oss

Du som ska betala tillbaka studielån

Om jag tar lån nu – hur länge måste jag betala tillbaka?

Återbetalningstiden för det nya lånet är som idag, som mest 25 år, eller det lägre antal år som återstår till och med det år du fyller 64 år.

Exempel:

  • Du är 27 år när du börjar betala tillbaka ditt lån: din återbetalningstid blir som längst 25 år.
  • Du är 60 år när du börjar betala tillbaka ditt lån: din återbetalningstid blir som längst fem år.

I början av det år du fyller 72 år kommer CSN att skriva av ditt studielån. Om du har obetalda avgifter eller årsbelopp under de tre sista åren skriver vi inte av dessa avgifter eller belopp.

Jag har studielån sedan tidigare. Om jag tar ett nytt lån nu, kommer jag då ha två olika lån?

Ja. Om du har ett studielån sedan tidigare och tar nya lån efter 2021, kommer du att ha två studielån.

Är det samma återbetalningsregler som gäller för det nya lånet?

Återbetalningstiden för det nya lånet är som idag, som mest 25 år, eller det lägre antal år som återstår till och med det år du fyller 64 år. I början av det år du fyller 72 år kommer CSN att skriva av ditt studielån. Om du har obetalda avgifter eller årsbelopp under de tre sista åren skriver vi inte av dessa avgifter eller belopp.

Varför inför regeringen ett nytt lån?

Regeringen vill underlätta omställning på arbetsmarknaden, och höjer därför åldersgränsen för rätten till studiemedel och studiestartsstöd. Den höjda åldersgränsen innebär även nya regler för återbetalningstid och åldersavskrivning.

Jag vill fortsätta med det gamla lånet. Hur gör jag då?

Eftersom reglerna ändras kan du inte fortsätta att få det gamla lånet. Alla som söker studiemedel och får det utbetalat från årsskiftet 2022 får det nya lånet.

Kan jag slutbetala det ena lånet och fortsätta betala på det andra lånet?

Ja. Du kan slutbetala det ena lånet.

Kan jag betala extra på mitt lån för att betala tillbaka lånet snabbare?

Ja. Du kan betala extra på ditt lån.

Måste jag fortsätta att betala mitt lån när jag blir pensionär?

Ja – om du går i pension före 72 års ålder.

Skrivs mitt lån av när jag går i pension?

I början av det år då du fyller 72 år kommer CSN att skriva av ditt lån – oavsett vilket år du går i pension.

Om du har obetalda avgifter eller årsbelopp under de tre sista åren skriver vi inte av dessa avgifter eller belopp.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-10-07
Hjälpte den här sidan dig?