Hoppa till innehåll

Språkkurser

Du kan få studiemedel för att läsa en språkkurs utomlands. Beroende på om du ska studera inom eller utanför EU/EES och Schweiz, gäller olika regler. Med din ansökan ska du skicka med CSN:s blankett ”Intyg om språkkurs”.

Du kan få studie­medel för att läsa språk­kurser utomlands. Många språk­kurser är på gymnasial nivå, vilket innebär att de ger rätt till studie­medel från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Är du yngre kan du ha rätt till studiehjälp för gymnasiestudier.

Gymnasiestudier utanför Sverige

Ansök i Mina sidor

Ansök om studie­medel i Mina sidor. I ansökan ska du skicka med CSN:s blankett "Intyg om språkkurs". Blanketten ska fyllas i av skolan och fungerar som ett antagnings­bevis. Den finns på engelska.

Villkor för att få studiemedel

Beroende på om du ska studera inom eller utanför EU/EES och Schweiz, gäller olika regler.

Inom EU/EES eller Schweiz

Om du ska studera inom EU/EES eller i Schweiz gäller följande:

  • Du kan läsa vilket språk du vill.
  • Du kan läsa på deltid (minst 50 procent).
  • Kursen måste avslutas med ett kunskaps­prov.
Utanför EU/EES och Schweiz

Om du ska studera utanför EU/EES och Schweiz gäller följande:

  • Det språk du ska läsa måste ha officiell status i det land där du tänker studera.
  • Kursen måste vara på heltid och pågå i minst 13 veckor.
  • Kursen måste avslutas med ett kunskaps­prov.
  • Kursen måste ges på plats och inte på distans eller online

Det är skolan som avgör om kursen är på heltid. Heltid innebär oftast lektioner i sammanlagt 15–20 timmar per vecka.

Krav på studietakt och studietid

Godkänt kunskapsprov för fortsatta studiemedel

Det avslutande kunskaps­provet måste visa om du är godkänd eller inte. Du måste göra slut­provet även om detta är frivilligt enligt skolan. Det beror på att du måste visa för CSN att du klarat språk­kursen för att kunna få fortsatta studie­medel.

Studieresultat

Vi bedömer om språk­kursen är gymnasial eller efter­gymnasial

Språkkurser kan vara på gymnasial eller efter­gymnasial nivå. CSN bedömer vilken nivå språk­kursen är på genom att titta på innehållet i kursen. De flesta språk­kurser brukar vara på gymnasial nivå. Språk­kurser som ges av universitet och som ger akademiska poäng, kan räknas som efter­gymnasiala.

Kurser på grundskole­nivå

Du kan inte få studie­medel för en språk­kurs i utlandet som CSN bedömt motsvarar grundskole­nivå, exempelvis en nybörjar­kurs i engelska. Däremot kan du få studie­medel för en nybörjar­kurs i andra språk än engelska eftersom motsvarande nivå kan läsas på exempelvis komvux i Sverige.

Lån till undervisnings­avgift

Du kan också låna till undervisnings­avgiften för språk­kursen.

Om du köper din språk­kurs via en språkrese­förmedlare, kan även boende och resa ingå i avgiften som förmedlaren tar ut. Du kan i så fall inte låna till hela förmedlarens avgift utan endast till de delar som är undervisnings­avgift och resa. På intyget om språkkurs ska skolan endast skriva det belopp som är undervisnings­avgift.

Merkostnadslån

Hur många veckor kan jag få studiemedel?

För studier på gymnasie­nivå har du rätt till 80 eller 120 veckor med studie­medel, beroende på om du har en gymnasie­utbildning sedan tidigare eller inte. De flesta språk­kurser räknas som gymnasie­nivå. På gymnasie­nivå kan du få studie­medel från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

Längsta tid med studiemedel

Tips för att minska dina kostnader

Innan du söker en språk­kurs kan det vara bra att jämföra olika kostnader. På så sätt kan du minska din skuld­sättning. Du kan jämföra:

  • olika skolor (kostnaderna för en språk­kurs varierar ofta)
  • att ansöka direkt till skolan eller att gå via en förmedling
  • att studera språk i Sverige eller utomlands.
Uppdaterad: 2022-01-27
Hjälpte den här sidan dig?