session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Här kan du beställa och ladda ner blanketter och informationsmaterial. Det tar ungefär en vecka tills du får det du har beställt.

Du kan endast beställa ett exemplar av varje blankett eller informationsmaterial. Är du studievägledare eller rapportör kan du beställa fler exemplar i Blankettbeställningen.

Varukorg

Benämning Ta bort

Blanketter

Benämning Nummer
Ansökan om extra tillägg - läsåret 2024/25
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå i Sverige eller utanför Sverige.
Beställ | Finns inte som pdf
1601M
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2409W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2413W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2414W
Merkostnadslån för studie- eller praktikresa
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2420W
Merkostnadslån för musikinstrument
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2421W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2428W
Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2438W
Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg.
5101W
Ansökan om bidrag för dagliga resor för studier utanför Sverige
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om bidrag för dagliga resor.
Beställ | Finns inte som pdf
5103M
Intyg om språkkurs, engelska
Bilaga till ansökan om studiemedel för språkstudier utomlands.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5509W
Begäran om intyg om studiefinansiering för studier utomlands
För dig som behöver visa skolan hur du finansierar dina studier.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5514W
Anmälan om sjukdom vid studier utomlands
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5521W
Intyg om deltagande i ett utbytesprogram
Bilaga till ansökan om studiemedel för studier utomlands.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5524W
Intyg om studieresultat för studier utomlands, engelska
Bilaga till ansökan om studiemedel för studier i Storbritannien och på Irland.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5530W
Ansökan om avskrivning av studielån med anledning av covid-19
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
6848W

Informationsmaterial

Benämning Nummer
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar utanför Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609E
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar utanför Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609F
Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad
Faktabladet finns på elva andra språk.
4146A
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS)
4146B
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska
4146C
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska
4146D
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska
4146G
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska
4146H
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska
4146K
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska
4146L
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari
4146M
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi
4146N
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska
4146O
Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl
4201A
Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska
4201B
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad
5009A
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, polska
5009B
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, engelska
5009E
Studiemedelsbelopp för studier utomlands
5531B
Benämning Nummer
Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2438W
Anmälan om sjukdom vid studier utomlands
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5521W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2413W
Ansökan om avskrivning av studielån med anledning av covid-19
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
6848W
Ansökan om bidrag för dagliga resor för studier utanför Sverige
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om bidrag för dagliga resor.
Beställ | Finns inte som pdf
5103M
Ansökan om extra tillägg - läsåret 2024/25
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå i Sverige eller utanför Sverige.
Beställ | Finns inte som pdf
1601M
Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg.
5101W
Begäran om intyg om studiefinansiering för studier utomlands
För dig som behöver visa skolan hur du finansierar dina studier.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5514W
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2409W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2414W
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar utanför Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609E
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar utanför Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609F
Intyg om deltagande i ett utbytesprogram
Bilaga till ansökan om studiemedel för studier utomlands.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5524W
Intyg om språkkurs, engelska
Bilaga till ansökan om studiemedel för språkstudier utomlands.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5509W
Intyg om studieresultat för studier utomlands, engelska
Bilaga till ansökan om studiemedel för studier i Storbritannien och på Irland.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5530W
Merkostnadslån för musikinstrument
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2421W
Merkostnadslån för studie- eller praktikresa
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2420W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2428W
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad
5009A
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, engelska
5009E
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, polska
5009B
Studiemedelsbelopp för studier utomlands
5531B
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska
4146H
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS)
4146B
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari
4146M
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska
4146C
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi
4146N
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska
4146D
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska
4146K
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska
4146O
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska
4146G
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska
4146L
Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad
Faktabladet finns på elva andra språk.
4146A
Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska
4201B
Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl
4201A
Benämning Nummer
Ansökan om extra tillägg - läsåret 2024/25
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå i Sverige eller utanför Sverige.
Beställ | Finns inte som pdf
1601M
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar utanför Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609E
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar utanför Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609F
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2409W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2413W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2414W
Merkostnadslån för studie- eller praktikresa
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2420W
Merkostnadslån för musikinstrument
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2421W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2428W
Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2438W
Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad
Faktabladet finns på elva andra språk.
4146A
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS)
4146B
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska
4146C
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska
4146D
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska
4146G
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska
4146H
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska
4146K
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska
4146L
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari
4146M
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi
4146N
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska
4146O
Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl
4201A
Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska
4201B
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad
5009A
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, polska
5009B
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, engelska
5009E
Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg.
5101W
Ansökan om bidrag för dagliga resor för studier utanför Sverige
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om bidrag för dagliga resor.
Beställ | Finns inte som pdf
5103M
Intyg om språkkurs, engelska
Bilaga till ansökan om studiemedel för språkstudier utomlands.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5509W
Begäran om intyg om studiefinansiering för studier utomlands
För dig som behöver visa skolan hur du finansierar dina studier.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5514W
Anmälan om sjukdom vid studier utomlands
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5521W
Intyg om deltagande i ett utbytesprogram
Bilaga till ansökan om studiemedel för studier utomlands.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5524W
Intyg om studieresultat för studier utomlands, engelska
Bilaga till ansökan om studiemedel för studier i Storbritannien och på Irland.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5530W
Studiemedelsbelopp för studier utomlands
5531B
Ansökan om avskrivning av studielån med anledning av covid-19
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
6848W