Hoppa till innehåll

Krav på bosättning vid utlandsstudier

Du måste ha bott i Sverige för att få studiemedel

För att kunna få studiemedel för utlandsstudier måste du ha bott i Sverige under minst två år i följd de senaste fem åren. Det räcker inte med att du endast varit folkbokförd i Sverige, du måste ha bott här.

Det finns dock undantag. I vissa fall kan vi anse att du har bott i Sverige även om du bor utomlands, till exempel om du är anställd av svenska staten. I vissa fall kan du också ha rätt till studiemedel för utlandsstudier enligt EU-rätten trots att du inte uppfyller kravet på bosättning. I vissa fall kan du också ha rätt till studiemedel för utlandsstudier enligt EU-rätten trots att du inte uppfyller kravet på bosättning.

Rätt till studiemedel för utlandsstudier enligt EU-rätten

Du kan ha rätt till studiemedel trots att du inte uppfyller kravet på bosättning i Sverige om du omfattas av reglerna enligt EU-rätten. I de här fallen behöver du inte uppfylla kravet på bosättning för att få studiemedel utomlands:

 • Du ska studera inom EU/EES eller i Schweiz, är samhällsintegrerad i Sverige och omfattas av EU-rätten. När CSN bedömer om du är samhällsintegrerad i Sverige, väger vi exempelvis in medborgarskap, tid som du bott eller arbetat i Sverige, familjeband och kunskaper i det svenska språket.
 • Du är barn till en migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige.

Du omfattas av EU-rätten i de här fallen:

 • Du är svensk medborgare som ska studera i ett annat EU-land och hindras från att röra dig inom EU.
 • Du är migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige som ska studera inom EU/EES eller i Schweiz.
 • Du är familjemedlem till en migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige och ska studera inom EU/EES eller i Schweiz. Om du är barn till en migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige omfattas du av EU-rätten oavsett i vilket land du ska studera.
 • Du är turkisk medborgare och barn till en turkisk medborgare som är arbetstagare i Sverige. Du ska också ha varit bosatt i Sverige tillsammans med din förälder.
 • Du har permanent uppehållsrätt i Sverige och ska studera inom EU/EES eller i Schweiz.

Undantag om du kan anses vara bosatt i Sverige även om du bor utomlands

Om du tidigare bott i Sverige men nu bor utomlands, kan vi i vissa fall ändå se dig som bosatt i Sverige. Detta gäller i de här fallen:

 • Du är statligt anställd och utsänd till ett annat land för att arbeta.
 • Du har lämnat Sverige för att arbeta för ett svenskt trossamfund eller en organisation som är knuten till samfundet eller en svensk ideell organisation som driver biståndsverksamhet. Utlandsvistelsen får vara längst fem år.
 • Du har lämnat Sverige och studerar utan studiemedel på en utbildning som ger rätt till studiestöd och du uppfyllde kravet på bosättning när du flyttade. Du måste ha börjat studera vid första möjliga läsårsstart från det att du lämnade Sverige.
 • Du är familjemedlem till någon av ovanstående grupper. Som familjemedlem räknas medföljande man, fru eller partner samt barn som inte fyllt 18 år. Detta gäller också om du som lever tillsammans med den utsände om ni tidigare varit gifta, ingått partnerskap, eller har eller har haft barn tillsammans.

Om du eller någon anhörig uppfyller något av de här villkoren, måste du skicka med ett intyg från exempelvis en arbetsgivare.

Undantag om du redan börjat studera

Om du bott i Sverige under minst två år i följd de senaste fem åren när du började dina utlandsstudier med studiemedel, så behöver du inte uppfylla bosättningskravet på nytt. Detta gäller under förutsättning att du har studerat med studiemedel utan uppehåll sedan dess.

Andra undantag från bosättningskravet

Även om du inte uppfyller något av villkoren för undantagen, kan CSN göra undantag från kravet på bosättning. Detta gäller i följande fall:

 • Du bor utomlands på grund av sjukdom. Det gäller dig som är svensk medborgare och som tidigare uppfyllt kravet på bosättning i Sverige.
 • Det finns synnerliga skäl. Det är därför viktigt att du förklarar alla övriga skäl du vill att vi ska ta hänsyn till. Du kan skriva dem i fältet Övrigt när du ansöker om studiemedel.
Uppdaterad: 2023-03-29
Hjälpte den här sidan dig?