session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Krav på din utbildning

Här kan du läsa om vilka utbildningar som ger rätt till studiestöd.

Svenska utbildningar som ger rätt till studiestöd

Det är regeringen, eller en myndighet som regeringen har utsett, som beslutar vilka utbildningar i Sverige som ger rätt till studiestöd. I bilagan till studiestödsförordningen finns en lista på dessa utbildningar. Här nedanför kan du också se utbildningarna uppdelade på skolform. Om du har frågor om en utbildning som inte finns med i listan kan du kontakta CSN.

Studiestödsförordningen (2000:655)

Studier med omställningsstudiestöd

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel ger också rätt till omställnings­studiestöd, under förutsättning att den kommer att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Även utbildningar i Sverige som en omställnings­organisation köper in kan ge rätt till omställnings­studiestöd.

Omställningsstudiestöd

Se vilka utbildningar som ger rätt till studiestöd

Högskoleutbildningar
 • Statliga högskolor och universitet, utom de här:
  • seminörutbildning vid Sverige lantbruksuniversitet
  • utbildning enligt 3 § första stycket 1 och 2 förordningen (2018:1519) om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning
  • öppen nätbaserad utbildning enligt högskoleförordningen (1993:100), förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
  • utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Du kan dock få studiestöd för uppdragsutbildning på polisprogrammet. Se Andra eftergymnasiala utbildningar.

 • Akademi för Ledarskap och Teologi för Örebro Teologiska Högskola:
  • kandidatexamen i teologi
  • högskoleexamen, teologisk utbildning
  • magisterexamen i teologi
  • masterexamen inom området teologi.
 • Beckmans skola AB, för Beckmans Designhögskola, konstnärlig kandidatexamen.
 • Brunnviks folkhögskola, konstnärlig högskoleexamen i musik, inriktning mot musikskapande.
 • Enskilda Högskolan, Stockholm (EHS):
  • licentiat- eller doktorsexamen inom området teologi/religionsvetenskap
  • master- eller magisterexamen i teologi
  • kandidatexamen i teologi
  • master- eller magisterexamen i mänskliga rättigheter
  • kandidatexamen i mänskliga rättigheter
  • högskoleexamen, teologisk utbildning
  • högskoleexamen i mänskliga rättigheter, Förordning (2018:2011).
 • Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sammanhängande fortbildning och vidareutbildning.
 • Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola:
  • kandidatexamen i teologi
  • högskoleexamen, teologisk utbildning
  • masterexamen inom området teologi
  • magisterexamen i teologi.
 • Handelshögskolan i Stockholm.
 • Marie Cederschiöld högskola (före detta Ersta Sköndal Bräcke högskola):
  • kandidatexamen i omvårdnad
  • magisterexamen i omvårdnad
  • masterexamen i vårdvetenskap
  • kandidatexamen i socialt arbete
  • magisterexamen i socialt arbete
  • masterexamen i socialt arbete
  • högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning
  • kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning
  • högskoleexamen, teologisk utbildning
  • kandidatexamen i teologi
  • sjuksköterskeexamen
  • socionomexamen
  • specialistsjuksköterskeexamen
  • licentiatexamen inom området människan i välfärdssamhället
  • doktorsexamen inom området människan i välfärdssamhället
  • konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik
  • konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik.
 • Newmaninstitutet:
  • högskoleexamen i teologi
  • kandidatexamen i teologi
  • kandidatexamen i filosofi
  • masterexamen inom området teologi.
 • Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola:
  • kandidatexamen i omvårdnad
  • magisterexamen i omvårdnad
  • barnmorskeexamen
  • sjuksköterskeexamen
  • specialistsjuksköterskeexamen
  • introduktion till svensk hälso- och sjukvård
  • doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa- barnmorskeexamen.
  • magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
  • licentiatexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.
 • Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola AB.
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB, Hälsohögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB).
 • Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola.
 • Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI):
  • kandidatexamen i musikpedagogik
  • högskoleexamen i musikpedagogik
  • högskoleexamen med inriktning logonomi
  • utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan.
 • Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola för Gammelkroppa skogsskola, skogsteknikerexamen.
Yrkeshögskola

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som har hand om de utbildningar som ingår i yrkeshögskolan. Utbildningarna ger vanligtvis rätt till studiestöd.

Du kan dock inte få studiestöd för uppdragsutbildningar, vilket är utbildningar som någon har beställt av skolan. Det kan till exempel vara en skräddarsydd kurs som ett företag beställer för sina anställda.

Pilotverksamhet: Nationell yrkesutbildning

Nationell yrkesutbildning (NY) är en ny utbildningsform på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna ska följa yrkeshögskolans modell med utbildningar utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som har i uppdrag att förbereda införandet av den nya utbildningsformen, vilket sker genom en pilotverksamhet.

Du kan läsa mer om pilotverksamheten och vilka utbildningar som finns på deras webbplats.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Andra eftergymnasiala utbildningar
 • BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt ATPL-teori.
 • Entry Point North AB, utbildning till flygledare.
 • Ersta Sköndal Högskola AB:
  • kyrkokameral utbildning
  • teologisk baskurs 60 högskolepoäng
  • påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete.
 • Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning.
 • Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori.
 • Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning.
 • Korteboskolan:
  • pastors- och missionärsutbildning
  • utbildning i kristen terapeutisk själavård.
 • Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Marionetteatern, dockspelarutbildning.
 • Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missionärsutbildning.
 • Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
  • påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer
  • tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i säkerhets- och räddningsarbete
  • utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare
  • vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker
  • vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt tillsyn och olycksförebyggande arbete.
 • Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid:
  • Högskolan i Borås
  • Södertörns högskola
  • Malmö universitet
  • Umeå universitet
  • Linnéuniversitetet
 • Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyraårig naprapatutbildning.
 • Statlig trafikflygarutbildning.
 • Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning.
 • Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktorutbildning.
 • Stockholms katolska stifts prästseminarium.
 • Svenska kyrkans utbildningsinstitut, utbildning till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst.
 • Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala.
 • Stiftelsen Waldorflärarhögskolan
 • Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning.
Komvux, folkhögskola och basår
 • Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
 • Folkhögskola:
  • utbildning på grundskolenivå
  • utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning på komvux
  • fritidsledarutbildning
  • utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade
  • yrkesutbildning om högst 80 veckor som är en påbyggnad till gymnasieskolan och som kräver ett slutbetyg från en treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.
 • Behörighetsgivande förutbildning vid högskolor och universitet (basår).
Pilotverksamhet: Nationell yrkesutbildning

Från höstterminen 2024 pågår en försöksverksamhet inom nationell yrkesutbildning. Försöksverksamheten kommer att bedrivas på Yrkeshögskolor runt om i Sverige.

Här kan du läsa om vilka studiestöd du kan få och hur du ansöker

Konst- och kulturutbildningar

Konst-och kulturutbildningar anordnas av privata skolor. Utbildningarna finns inom exempelvis dans, musik, teater, film, konst och mode. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beslutar om vilka konst-och kulturutbildningar som ger rätt till studiestöd.

Några vanliga konst- och kulturutbildningar är

 • högskoleförberedande utbildningar inom konst, scenkonst eller musik
 • hantverksutbildningar
 • yrkesutbildningar inom dans.

Kontakta CSN om du vill veta om din utbildning ger rätt till studiemedel.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Kontakta oss

Gymnasieskola
 • Kommunalt och fristående ungdomsgymnasium.
 • Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
 • Internationell gymnasieutbildning för International Baccalaureate (IB).
 • Hermods, utbildning på gymnasial nivå.
 • Lycée Français Saint-Louis, utbildning på gymnasienivå.
 • Tyska skolan, utbildning på gymnasienivå.
Distansstudier

Du kan få studiemedel för distansstudier. Då gäller samma regler som för vanliga studier.

Om en del av utbildningen är utomlands

Studerar du på någon av ovanstående utbildningar och har förlagt en del av din utbildning utomlands, har du rätt till studiemedel. Det kan exempelvis vara i något av följande fall:

 • du gör praktik utomlands
 • du gör ditt uppsats- eller examensarbete utomlands
 • en del av din utbildning, oftast en termin, har förlagts utomlands.

Utländska utbildningar

Utländska utbildningar godkänns av Universitets- och högskolerådet eller av CSN.

För utländska utbildningar beror kraven på vilken nivå utbildningen är på. Du kan bara få studiemedel för en utbildning utomlands om motsvarande utbildning ger rätt till studiemedel i Sverige.

Om en utbildning inte tidigare är prövad bedömer CSN först vilken nivå utbildningen ligger på. I den prövningen utgår CSN i första hand ifrån vilken nivå motsvarande utbildning i Sverige har.

Eftergymnasial nivå

En utbildning i utlandet på eftergymnasial nivå är godkänd och ger rätt till studiemedel om Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att utbildningen har godtagbar standard.

UHR:s författningssamling

Gymnasienivå

En gymnasieutbildning i utlandet är godkänd och ger rätt till studiemedel om CSN beslutat att utbildningen har godtagbar standard.

I prövningen utgår vi i första hand ifrån om utbildningen är godkänd av utbildningsmyndigheten i studielandet. Det kan även vara en regional myndighet på uppdrag av staten eller en etablerad ackrediteringsorganisation som har godkänt den.

Om du ska läsa en gymnasieutbildning utanför EU/EES och Schweiz kan du få studiemedel för den endast om du inte kan läsa motsvarande utbildning i Sverige. Ett undantag är språkkurser på gymnasial nivå. För språkkurser kan du få studiemedel även utanför EU/EES och Schweiz.

Ackrediteringsorganisationer som bedömer kvalitén

Det finns ackrediteringsorganisationer som bedömer kvalitén på utbildningarna i olika länder. Här kan du se exempel på ackrediteringsorganisationer som CSN godtar.

Internationella
 • EAQUALS
 • IALC
 • IBO
 • CIS (Council of International Schools)
 • TANDEM International
 • IH (IHWO)
 • ACSI
 • FEDEC (Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles)
 • Cambridge International
Argentina
 •  SEA
Brasilien
 • Study in Brazil
Frankrike
 • fle
 • FLE
 • Groupement fle
 • Ciep
 • ADCUEFE
Irland
 • ACELS
Italien
 • ASILS
Japan
 •  Association for the Promotion of Japanese Language Education
 •  JaLSA (Japanese Language School Association)
 • Ministry of Justice
Malta
 •  ELT Council
Schweiz
 •  EduQua
Spanien
 •  Instituto Cervantes
Storbritannien
 • British Council
 • Association of Accounting Technicians
 • ODLQC (The Open & Distance Learning Quality Council)
Tjeckien
 • Association of Language Schools of the Czech Republic
USA
 • ACCET
 • U.S Dept. Of Education
 • CEA
Grundskolenivå

Utbildningar på grundskolenivå utomlands ger inte rätt till studiemedel.

Utbytesstudier

För att du ska kunna få studiemedel för utbytesstudier, måste du kunna få alla kurser tillgodoräknade som en del i din utbildning i Sverige. Det innebär att studierna utomlands ska motsvara de poäng du skulle ha fått om du studerat vid din högskola eller ditt universitet i Sverige. Ett läsår motsvarar normalt 60 högskole­poäng (1,5 poäng per vecka). Högskolan eller univer­sitetet måste på förhand intyga att du får tillgodoräkna dig kursen i din utbildning.

Om du inte får tillgodoräkna dig alla kurser

Om du inte får tillgodoräkna dig alla kurser, men läser på heltid, kan du ändå ansöka om studiemedel för utlandsstudier. Då ska du skicka med ett antagningsbevis från skolan utomlands.

Skolan måste ha avtal om utbyte med utländsk skola

Den högskola eller det universitet du studerar vid måste ha ett avtal med en utländsk skola om ett utbyte av studerande. Exempel på utbytesprogram är Nordplus, Erasmus och Linnaeus-Palme.

Utbytesstudier

Distansstudier

Med distansstudier menar vi att du studerar på en utbildning vid en utländsk skola där du inte är på plats i skolan, utan studerar hemifrån. Det gäller även om du befinner dig i studielandet men läser dina kurser online. Du kan få studiemedel för distansstudier inom EU/EES och i Schweiz. I länder utanför EU/EES och i Schweiz kan du bara få studiemedel för distansstudier om det finns synnerliga skäl.

Språkkurser

De flesta språkkurser räknas som studier på gymnasienivå. Du kan få studiemedel för studier på gymnasienivå om du läser en språkkurs utomlands, till exempel i USA.

Språkkurser

Folkhögskolor i Norden

Utbildningar på folkhögskolor i Norden kan ge rätt till studiemedel. Ett krav är att utbildningen går att jämställa med en motsvarande utbildning i Sverige.

Utbildningar som inte ger rätt till studiestöd

Vissa utbildningar ger inte rätt till studiemedel eller studiestartsstöd. Det gäller till exempel de här:

 • kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI),
 • utbildning till reserv- eller yrkesofficer
 • forskarutbildning (detta gäller om du är eller har varit doktorand eller haft utbildningsbidrag för doktorander)
 • uppdrags­utbildningar (kan dock ge rätt till omställnings­studiestöd om den är köpt av en omställnings­organisation).

Vad är en uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildningar är utbildningar som någon har beställt av Komvux, en yrkeshögskola, högskola eller ett universitet. Det kan exempelvis vara en skräddarsydd kurs som ett företag beställer åt sina anställda eller en kurs som en omställnings­organisation köper in.

Det varierar mellan skolor och kommuner vilka utbildningar man köper in. Exempel på uppdragsutbildningar är vissa vårdutbildningar och mäklarutbildningar. Det finns dock uppdragsutbildningar inom de flesta områden.

Uppdaterad: 2024-07-05
Hjälpte den här sidan dig?