session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Statistik om omställningsstudiestöd

Från januari 2023 publicerar vi preliminär statistik om omställningsstudiestödet. I publiceringskalendern kan du se vilken typ av statistik vi kommer att publicera och när vi publicerar den.

Publiceringskalender

Statistisk uppgift

Tidsperiod statistiken omfattar

Publiceringsdatum

Officiell statistik för utbetalning av omställningsstudiestöd

Läsåret 2023/24

2024-09-04

* Statistiken baseras på beslut och kan därför förändras löpande. Uppgifterna kan därmed inte ses som helt säkerställda.

Officiell statistik om omställningsstudiestödet

Vill du veta mer kring hur många som studerar med omställningsstudiestöd och till exempel hur gamla de är, vilken skolform de studerar på eller vart i landet de är folkbokförda? Då kan du gå in i vår statistikdatabas och ta fram siffror från den officiella statistiken om studerande med stödet.

Är du intresserad av analyser om omställningsstudiestödet?


CSN har i uppdrag att följa utvecklingen av omställningsstudiestödet. I september 2023 publicerades en första delredovisning av uppdraget. I rapporten redogör vi för vilka som tagit del av stödet, vilka erfarenheter CSN har från införandet samt gör en analys av yttranden från omställningsorganisationer. Resultatet visar bland annat att majoriteten av dem som började studera med omställningsstudiestöd redan var i studier och hade då studiemedel och att de allra flesta var anställda innan de började studera. Rapporten finns att läsa under sidan för rapporter.

För närvarande arbetar vi på den andra och sista redovisningen av uppdraget. Vissa frågor som tas upp påminner om den första delredovisningen, med skillnaden att vi kommer att ha uppgifter för fler. Andra frågor kommer att vara nya. Vi tittar till exempel på hur de studerande med omställningsstudiestöd karaktäriseras, sett till bland annat utbildningsbakgrund och ställning på arbetsmarknaden. Vi tittar även på arbetsmarknadsutfallet för dem som har slutfört sina studier. Vi gör också en bedömning av vilka effekter omställningsstudiestödet har haft för det övriga studiestödssystemet. Dessutom undersöker vi hur de som studerar med omställningsstudiestöd klarar sina studier jämfört med andra studerande. Uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2025 och kommer att publiceras på sidan för rapporter.

Uppdaterad: 2024-06-27
Hjälpte den här sidan dig?