Hoppa till innehåll

Statistik om omställningsstudiestöd

Från januari 2023 publicerar vi preliminär statistik om omställningsstudiestödet. I publiceringskalendern kan du se vilken typ av statistik vi kommer att publicera och när vi publicerar den.

Publiceringskalender

Här visas uppgifter om kommande publiceringar, när vi publicerar och vilken tidsperiod den omfattar.

Statistisk uppgift

Tidsperiod statistiken omfattar

Publiceringsdatum

Statistik över studerande med omställnings­studiestöd. **

Första halvåret 2023

2023-09-15

Antal personer som fått bifall på ansökan om omställnings­studiestöd (ackumulerat)*

Beslut för 2023 fattade till och med vecka 36

2023-09-28

Studie om skäl till avslag på ansökan om omställningsstudiestöd

Beslut under perioden 1 oktober 2022 – 11 juni 2023

2023-10

Antal personer som fått bifall på ansökan om omställnings­studiestöd (ackumulerat)*

Beslut för 2023 fattade till och med vecka 42

2023-10-26

Antal personer som fått bifall på ansökan om omställnings­studiestöd (ackumulerat)*

Beslut för 2023 fattade till och med vecka 46

2023-11-23

Antal personer som fått bifall på ansökan om omställnings­studiestöd (ackumulerat)*

Beslut för 2023 fattade till och med vecka 50

2023-12-21

* Statistiken baseras på beslut och kan därför förändras löpande. Uppgifterna kan därmed inte ses som helt säkerställda.

** Preliminär statistik. Statistik om studerande med omställningsstudiestöd kommer att publiceras i februari 2024 och omfattar då första, respektive andra halvåret 2023 och kalenderåret 2023.

Uppdaterad: 2023-09-15
Hjälpte den här sidan dig?