Hoppa till innehåll

Statistik om omställnings­studiestöd – april 2023

Här presenterar vi statistik om hur många personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Bifall betyder att CSN har godkänt ansökan.

Uppgifterna som vi redovisar gäller för beslut som har fattats till och med vecka 15, 2023.

Uppgifterna visas här nedan i tabeller och du kan även ta del av underlaget i en excel-fil.

Samma statistik i excel-format för april 2023 Excel, 40 kB.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på ålder och kön.

Ålder

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

29 år och yngre

6

5

11

30-34

69

104

173

35-39

137

148

285

40-44

378

212

590

45-49

261

137

398

50-54

167

64

231

55-59

106

40

146

60 år och äldre

17

9

26

Totalt

1 141

719

1 860


Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön, sektor och utbildningsnivå*.

Typ av sektor

Kön

Grund-skolenivå

Gymnasial

Efter-gymnasial

Okänd utbild­nings-nivå

Summa

Privat sektor


Kvinnor27

503

3

533

Privat sektor

Män


24

463

3

490


Offentlig sektor


Kvinnor


....

44

557

12

....

Offentlig sektor

Män


13

213

4

230

Totalt1 860

*En person kan förekomma inom mer än en utbildningsnivå. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.

¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och skolform*.

Skolform

Antal kvinnor

Antal män

Summa

Komvux

60

36

96

Folkhögskola

28

7

35

Yrkeshögskola

446

405

851

Universitet och högskola

600

258

858

Övriga skolformer**

13

15

28

Total

1 141

719

1 860

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och folkbokföringslän. 

Län

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholms län

316

196

512

Västra Götalands län

202

140

342

Skåne län

150

99

249

Uppsala län

55

22

77

Hallands län

42

32

74

Östergötlands län

38

29

67

Västernorrlands län

41

17

58

Norrbottens län

36

14

50

Södermanlands län

30

20

50

Värmlands län

35

13

48

Västerbottens län

25

23

48

Gävleborgs län

30

15

45

Jönköpings län

31

14

45

Västmanlands län

22

18

40

Örebro län

24

16

40

Kronobergs län

14

13

27

Dalarnas län

15

9

24

Kalmar län

9

14

23

Jämtlands län

12

7

19

Blekinge län

11

5

16

Gotlands län

....

3

3

Saknas

....


....

Totalt

1 141

719

1 860

¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och de 10 vanligaste folkbokföringskommunerna. 

Kommun

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholm

140

95

235

Göteborg

75

74

149

Malmö

34

27

61

Uppsala

38

17

55

Sundsvall

24

7

31

Umeå

12

19

31

Linköping

20

9

29

Lund

13

14

27

Halmstad

12

13

25

Huddinge

20

4

24


De 20 vanligaste skolorna för bifallsbeslut*

Skola

Totalt

Göteborgs universitet

99

Stockholms universitet

98

Umeå universitet

82

YrkesAkademin YH AB

78

Linnèuniversitetet

72

Mamö universitet

57

Nackademin AB YH

52

Mittuniversitetet

48

Högskolan i Borås

45

Lunds universitet

44

Högskolan i Gävle

39

Karlstads universitet

38

Södertörns högskola

38

Linköpings universitet

35

Uppsala universitet

34

Hermods AB YH

34

Karolinska institutet

33

KYH

33

Högskolan Väst

31

FEI Företagsekonomiska institutet YH

31

EC Utbildning YH

31

* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.

De 20 vanligaste utbildningarna** för bifallsbeslut*

Utbildning

Totalt

Sjuksköterskeprogrammet

84

Masterprogram

83

Polisprogrammet

81

Redovisningsekonom/konsult

57

Medicinsk sekreterare/vårdadministratör

53

Socionomprogrammet

41

.NET-utvecklare

37

Byggnadsingenjör

34

Frontendutvecklare

32

Förskollärarprogrammet

31

Trädgårdsmästare

30

Yrkeslärarprogrammet

26

Javautvecklare

25

Socialpedagog

24

Grundlärarprogrammet

22

Kompletterande pedagogisk utbildning

22

VVS-ingenjör

20

Fastighetsförvaltare

20

Arbetsmiljöingenjör

19

Juristprogrammet

19

* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.

** Fristående kurser med olika innehåll på eftergymnasial nivå eller enskilda kurser på gymnasial nivå finns inte med i listan.

Publicerad: 2023-04-20
Hjälpte den här sidan dig?