Hoppa till innehåll

Statistik om omställnings­studiestöd – augusti 2023

Här presenterar vi statistik om hur många personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Bifall betyder att CSN har godkänt ansökan.

Uppgifterna som vi redovisar gäller för beslut som har fattats till och med vecka 33, 2023.

Uppgifterna visas här nedan i tabeller och du kan även ta del av underlaget i en excel-fil.

Samma statistik i excel-format för augusti 2023 Excel, 45 kB.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022. Siffrorna är fördelade på ålder och kön.

Ålder

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

29 år och yngre

8

12

20

30-34

110

140

250

35-39

203

218

421

40-44

510

292

802

45-49

395

188

583

50-54

250

98

348

55-59

153

57

210

60 år och äldre

28

16

44

Totalt

1 657

1 021

2 678

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på ålder och kön.

Ålder

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

29 år och yngre

3

6

9

30-34

34

62

96

35-39

89

82

171

40-44

154

89

243

45-49

110

50

160

50-54

74

27

101

55-59

39

12

51

60 år och äldre

6

2

8

Totalt

509

330

839

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar en summering av de två ovanstående tabellerna, ansökanstillfälle 1 oktober 2022 och den 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på ålder.

Ålder

Summering*

29 år och yngre

24

30-34

295

35-39

504

40-44

888

45-49

637

50-54

397

55-59

232

60 år och äldre

49

Totalt

3 026

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena. Men i summeringen räknas varje person bara en gång.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022. Siffrorna är fördelade på kön, sektor och utbildningsnivå*.

Typ av sektor

Kön

Grund-skolenivå

Gymnasial

Efter-gymnasial

Okänd utbild­nings-nivå

Privat sektor


Kvinnor


-

55

719

6

Privat sektor

Män

1

46

682

6


Offentlig sektor


Kvinnor


1

66

807

13

Offentlig sektor

Män

-

18

267

13

* En person kan förekomma inom mer än en utbildningsnivå.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på kön, sektor och utbildningsnivå*.

Typ av sektor

Kön

Grund-skolenivå

Gymnasial

Efter-gymnasial

Okänd utbild­nings-nivå

Privat sektor


Kvinnor


1

10

227

6

Privat sektor

Män

-

15

224

4


Offentlig sektor


Kvinnor


-

17

241

7

Offentlig sektor

Män

-

2

82

3

* En person kan förekomma inom mer än en utbildningsnivå.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022. Siffrorna är fördelade på kön och skolform*.

Skolform

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Komvux

105

61

166

Folkhögskola

44

10

54

Yrkeshögskola

639

571

1 210

Universitet och högskola

861

355

1 216

Övriga skolformer**

19

25

44

Total

1 657

1 021

2 678

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.
** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på kön och skolform*.

Skolform

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Komvux

21

12

33

Folkhögskola

18

9

27

Yrkeshögskola

217

211

428

Universitet och högskola

241

89

330

Övriga skolformer**

12

9

21

Total

509

330

839

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.

Tabellen visar en summering av de två ovanstående tabellerna, ansökanstillfälle 1 oktober 2022 och ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på skolform*.

Skolform

Summering*

Komvux

194

Folkhögskola

73

Yrkeshögskola

1 385

Universitet och högskola

1 332

Övriga skolformer**

64

Total

3 026

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. I kolumnen "Summering" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022. Siffrorna är fördelade på kön och folkbokföringslän.

Län

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholms län

472

275

747

Västra Götalands län

287

198

485

Skåne län

207

140

247

Hallands län

72

41

113

Uppsala län

72

36

108

Östergötlands län

51

42

93

Västernorrlands län

55

26

81

Jönköpings län

53

23

76

Södermanlands län

45

28

73

Västerbottens län

37

34

71

Värmlands län

45

21

66

Gävleborgs län

46

18

64

Norrbottens län

42

17

59

Örebro län

36

20

56

Västmanlands län

31

22

53

Kalmar län

17

25

42

Kronobergs län

20

19

39

Dalarnas län

25

13

38

Jämtlands län

17

10

27

Blekinge län

18

7

25

Gotlands län

8

4

12

Saknas

1

2

3

Totalt

1 657

1 021

2 678

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på kön och folkbokföringslän.

Län

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholms län

143

94

237

Västra Götalands län

86

67

153

Skåne län

65

44

109

Värmlands län

22

11

33

Hallands län

19

12

31

Östergötlands län

19

8

27

Västerbottens län

17

10

27

Uppsala län

11

12

23

Västernorrlands län

19

4

23

Jönköpings län

12

9

21

Södermanlands län

9

11

20

Västmanlands län

14

6

20

Dalarnas län

8

10

18

Gävleborgs län

13

4

17

Norrbottens län

13

4

17

Örebro län

13

4

17

Kalmar län

7

7

14

Kronobergs län

7

5

12

Jämtlands län

5

4

9

Gotlands län

5

3

8

Blekinge län

1

1

2

Saknas

1

-

1

Totalt

509

330

839

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar en summering av de två ovanstående tabellerna, ansökanstillfälle 1 oktober 2022 och ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på folkbokföringslän.

Län

Summering*

Stockholms län

846

Västra Götalands län

545

Skåne län

395

Hallands län

127

Uppsala län

120

Östergötlands län

106

Västernorrlands län

88

Jönköpings län

85

Västerbottens län

84

Södermanlands län

80

Värmlands län

76

Gävleborgs län

70

Norrbottens län

63

Västmanlands län

61

Örebro län

60

Dalarnas län

49

Kalmar län

49

Kronobergs län

42

Jämtlands län

30

Blekinge län

27

Gotlands län

19

Saknas

4

Totalt

3 026

*En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022. Siffrorna är fördelade på kön och de 10 vanligaste folkbokföringskommunerna.

Kommun

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholm

213

132

345

Göteborg

106

102

208

Malmö

50

33

83

Uppsala

48

24

72

Umeå

17

29

46

Sundsvall

33

12

45

Linköping

27

13

40

Lund

22

18

40

Helsingborg

15

19

34

Huddinge

26

7

33

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på kön och de 10 vanligaste folkbokföringskommunerna.

Kommun

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholm

70

51

121

Göteborg

28

27

55

Malmö

10

12

22

Umeå

10

8

18

Uppsala

8

8

16

Helsingborg

9

4

13

Sundsvall

9

3

12

Linköping

10

1

11

Lund

6

3

9

Huddinge

8

1

9

Tabellen visar en summering av de två ovanstående tabellerna, ansökanstillfälle 1 oktober 2022 och ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på de 10 vanligaste folkbokföringskommunerna.

Kommun

Summering*

Stockholm

394

Göteborg

228

Malmö

94

Uppsala

82

Umeå

55

Sundsvall

47

Linköping

43

Lund

43

Helsingborg

42

Huddinge

38

*En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på utbildningsinriktning* och ansökanstillfälle.

Utbildningsinriktning

Ansökanstillfälle 1 oktober 2022

Ansökanstillfälle 1 april 2023

Bred, generell utbildning**

444

90

Företagsekonomi, handel och administration

363

102

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

285

91

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik

273

82

Hälso- och sjukvård

246

76

Pedagogik och lärarutbildning

201

80

Teknik och teknisk industri

146

68

Säkerhetstjänster

136

27

Okänd inriktning***

136

48

Socialt arbete och omsorg

90

35

Lantbruk, trädgård, skog och fiske

81

23

Transporttjänster

52

19

Samhälls- och beteendevetenskap

51

16

Konst och media

43

26

Personliga tjänster

37

15

Juridik och rättsvetenskap

30

10

Humaniora

24

3

Journalistik och information

14

7

Matematik och övrig naturvetenskap

7

-

Biologi och miljövetenskap

5

1

Djursjukvård

4

-

Arbetsmiljö och renhållning

4

-

Fysik, kemi och geovetenskap

1

-

Material och tillverkning

1

-

Utbildningsriktning saknas

49

21

Totalt

2 678

839

*Utbildningsinriktningarna sätts av CSN men baseras till stor del på Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). En person kan förekomma inom mer än en utbildningsinriktning. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.

**Inkluderar även fristående kurser. Fristående kurser kodsätts normalt inte utifrån kursens specifika inriktning.

***Inkluderar även masterprogram och magisterprogram. Dessa program kodsätts normalt inte utifrån programmets specifika inriktning.

Publicerad: 2023-08-24
Hjälpte den här sidan dig?