Hoppa till innehåll

Statistik om omställningsstudiestöd – februari 2023

Här presenterar vi statistik om hur många personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Bifall betyder att CSN har godkänt ansökan.

Uppgifterna som vi redovisar gäller för beslut som har fattats till och med vecka 7, 2023.

Uppgifterna visas här nedan i tabeller och du kan även ta del av underlaget i en excel-fil.

Statistik omställningsstudiestöd februari 2023 Excel, 44 kB.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på ålder och kön.

Ålder

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

29 år och yngre

5

¨¨

¨¨

30-34

45

61

106

35-39

81

96

177

40-44

234

141

375

45-49

164

87

251

50-54

95

32

127

55-59

57

24

81

60 år och äldre

10

5

15

Totalt

691

448

1 139

.... Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön, sektor och utbildningsnivå.

Typ av sektor

Kön

Grund-skole nivå*

Gymnasial nivå*

Efter-gymnasial nivå*

Okänd utbildnings-nivå*

Summa

Privat sektor


Kvinnor12

310

....

....

Privat sektor

Män


9

299

....

....


Offentlig sektor


Kvinnor


....

27


338


6

371

Offentlig sektor

Män


5

132

¨¨

¨¨

Totalt
1 139

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.

¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och skolform*.

Skolform

Antal kvinnor

Antal män

Summa

Komvux

32

14

46

Folkhögskola

17

3

20

Yrkeshögskola

270

261

531

Universitet och högskola

371

162

533

Övriga skolformer**

6

9

15

Total

691

448

1 139

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och folkbokföringslän. 

Län

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholms län

188

130

318

Västra Götalands län

131

81

212

Skåne län

93

55

148

Uppsala län

31

15

46

Hallands län

23

22

45

Östergötlands län

23

20

43

Värmlands län

25

9

34

Västernorrlands län

24

9

33

Södermanlands län

19

13

32

Västerbottens län

15

16

31

Norrbottens län

24

6

30

Örebro län

17

12

29

Jönköpings län

18

10

28

Gävleborgs län

15

10

25

Västmanlands län

10

11

21

Kronobergs län

8

8

16

Dalarnas län

9

6

15

Jämtlands län

7

4

11

Kalmar län

4

5

9

Blekinge län

5

3

8

Gotlands län

....

3

....

Saknas

....


....

Totalt

691

448

1 139

¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och de 10 vanligaste folkbokföringskommunerna. 

Kommun

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholm

87

58

145

Göteborg

50

43

93

Uppsala

23

11

34

Malmö

18

14

32

Umeå

8

14

22

Linköping

13

6

19

Lund

12

7

19

Sundsvall

14

4

18

Halmstad

7

10

17

Örebro

11

6

17De 20 vanligaste skolorna för bifallsbeslut*

Skola

Totalt

Umeå universitet

57

Göteborgs universitet

56

Stockholms universitet

56

YrkesAkademin YH AB

51

Linnéuniversitetet

48

Mittuniversitetet

38

Högskolan i Borås

32

Nackademin AB YH

32

Malmö universitet

30

Högskolan i Gävle

28

Karlstad universitet

25

Karolinska institutet

25

Hermods AB

24

Högskolan Väst

23

Lunds universitet

23

Uppsala universitet

23

Linköpings universitet

22

FEI Företagsekonomiska Institutet YH

19

Folkuniversitetet

19

IHM Business School YH

19

* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.

** Fristående kurser med olika innehåll på eftergymnasial nivå eller enskilda kurser på gymnasial finns inte med i listan.

De 20 vanligaste utbildningarna** för bifallsbeslut*

Utbildning

Totalt

Sjuksköterskeprogrammet

59

Polisprogrammet

53

Masterprogram

51

Redovisningsekonom/konsult

39

Medicinsk sekreterare/vårdadministratör

37

Frontend-utvecklare

25

.NET-utvecklare

25

Socionomprogrammet

22

Byggnadsingenjör

19

Trädgårdsmästare

19

Förskollärarprogrammet

16

Kompletterande pedagogisk utbildning

15

Social pedagog

15

Arbetsmiljöingenjör

15

Yrkeslärarprogrammet

14

Fastighetsförvaltare

14

Grundlärarprogrammet

13

VVS-ingenjör

12

Java-utvecklare

11

Magisterprogrammet

11

Psykologprogrammet

11

Juristprogrammet

11

* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.

** Fristående kurser med olika innehåll på eftergymnasial nivå eller enskilda kurser finns inte med i listan.

Uppdaterad: 2023-03-03
Hjälpte den här sidan dig?