Hoppa till innehåll

Statistik om omställningsstudiestöd – januari 2023

Här presenterar vi statistik om hur många personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Bifall betyder att CSN har godkänt ansökan.

Uppgifterna som vi redovisar gäller för beslut som har fattats till och med vecka 3, 2023.

Uppgifterna visas här nedan i tabeller och du kan även ta del av underlaget i en excel-fil.

Statistik omställningsstudiestöd januari 2023 Excel, 45 kB.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på ålder och kön.

Ålder

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

29 år och yngre

4

¨¨

¨¨

30-34

19

33

52

35-39

45

50

95

40-44

127

78

205

45-49

84

49

133

50-54

46

19

65

55-59

29

16

45

60 år och äldre

5


5

Totalt

359

246

605

.... Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler påverkas.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön, sektor och utbildningsnivå.

Typ av sektor

Kön

Utbildningsnivå* Gymnasial

Efter-gymnasial

Okänd utbildnings-nivå

Summa

Privat sektor


Kvinnor


5

150

....

....

Privat sektor

Män

4

166


170


Offentlig sektor


Kvinnor


15


186


4

205

Offentlig sektor

Män

4

72

¨¨

¨¨

Totalt

28574


¨¨

605

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.

¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och skolform*.

Skolform

Antal kvinnor

Antal män

Summa

Komvux

17

8

25

Folkhögskola

11

3

14

Yrkeshögskola

142

135

277

Universitet och högskola

188

96

284

Övriga skolformer**

3

4

7

Total

359

246

605

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och folkbokföringslän. 

Län

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholms län

109

69

178

Västra Götalands län

75

40

115

Skåne län

46

32

78

Östergötlands län

8

15

23

Hallands län

7

15

22

Uppsala län

13

9

22

Södermanlands län

10

8

18

Gävleborgs län

11

6

17

Västerbottens län

10

7

17

Västernorrlands län

14

3

17

Norrbottens län

12

3

15

Örebro län

9

5

14

Jönköpings län

9

4

13

Västmanlands län

4

8

12

Värmlands län

8

3

11

Kronobergs län

4

6

10

Dalarnas län

4

5

9

Jämtlands län

4

¨¨

¨¨

Blekinge län

¨¨

3

¨¨

Gotlands län

¨¨

¨¨

¨¨

Kalmar län


¨¨

¨¨

Totalt

359

246

605

¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och de 10 vanligaste folkbokföringskommunerna. 

Kommun

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholm

46

24

70

Göteborg

29

24

53

Uppsala

12

6

18

Malmö

9

8

17

Umeå

5

7

12

Nacka

6

5

11

Lund

7

3

10

Sundsvall

9

¨¨

¨¨

Helsingborg

3

6

9

Linköping

4

5

9

¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.

De 20 vanligaste skolorna för bifallsbeslut*

Skola

Totalt

Göteborgs universitet

36

Stockholms universitet

34

Umeå universitet

30

YrkesAkademin YH AB

25

Nackademin AB - YH

21

Mittuniversitetet

20

Linnéuniversitetet

19

Högskolan i Borås

18

Högskolan i Gävle

16

Karolinska institutet

16

Malmö universitet

16

Lunds universitet

14

Hermods AB

14

EC Utbildning - YH

12

Högskolan Väst

11

Karlstads universitet

11

Folkuniversitetet

11

Linköpings universitet

10

Yrgo YH

10

Fran Schartaus Handelsinstitut

9

Högskolan Dalarna

9

IT-högskolan

9

TUC Yrkeshögskola

9

Uppsala universitet

9

IHM Business School

9

* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.

De 20 vanligaste utbildningarna** för bifallsbeslut*

Utbildning

Totalt

Sjuksköterskeprogrammet

30

Medicinsk sekreterare/vårdadministratör

24

Masterprogram

24

Polisprogrammet

21

Frontend-utvecklare

15

Kompletterande pedagogisk utbildning

14

.NET-utvecklare

14

Redovisningsekonom/konsult

13

Byggnadsingenjör

12

Socionomprogrammet

12

Förskollärarprogrammet

11

Socialpedagog

11

Arbetsmiljöingenjör

10

Trädgårdsmästare

10

Java-utvecklare

9

Yrkeslärarprogrammet

9

Magisterprogram

8

Elkraftsingenjör

7

E-commerce manager

6

Offentlig upphandlare

6

Psykologprogrammet

6

* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.

** Fristående kurser med olika innehåll på eftergymnasial nivå eller enskilda kurser finns inte med i listan.

Uppdaterad: 2023-01-30
Hjälpte den här sidan dig?