Hoppa till innehåll

Statistik om omställnings­studiestöd – juni 2023

Här presenterar vi statistik om hur många personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Bifall betyder att CSN har godkänt ansökan.

Uppgifterna som vi redovisar gäller för beslut som har fattats till och med vecka 25, 2023.

Uppgifterna visas här nedan i tabeller och du kan även ta del av underlaget i en excel-fil.

Samma statistik i excel-format för juni 2023 Excel, 40 kB.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på ålder och kön.

Ålder

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

29 år och yngre

8

9

17

30-34

107

138

245

35-39

192

210

402

40-44

499

278

777

45-49

378

186

564

50-54

241

99

340

55-59

151

55

206

60 år och äldre

28

15

43

Totalt

1 604

990

2 594


Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön, sektor och utbildningsnivå*.

Typ av sektor

Kön

Grund-skolenivå

Gymnasial

Efter-gymnasial

Okänd utbild­nings-nivå

Summa

Privat sektor


Kvinnor49

700

6

755

Privat sektor

Män


42

657

6

705


Offentlig sektor


Kvinnor


...

63

784

13

...

Offentlig sektor

Män


17

265

5

287

Totalt
2 594

*En person kan förekomma inom mer än en utbildningsnivå. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.

¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och skolform*.

Skolform

Antal kvinnor

Antal män

Summa

Komvux

96

56

152

Folkhögskola

42

10

52

Yrkeshögskola

613

553

1 166

Universitet och högskola

846

350

1 196

Övriga skolformer**

20

24

44

Total

1 604

990

2 594

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och folkbokföringslän. 

Län

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholms län

459

261

720

Västra Götalands län

279

197

476

Skåne län

197

138

335

Hallands län

70

41

111

Uppsala län

73

35

108

Östergötlands län

50

41

91

Västernorrlands län

52

26

78

Västerbottens län

37

32

69

Jönköpings län

50

18

68

Södermanlands län

42

26

68

Värmlands län

44

22

66

Gävleborgs län

45

17

62

Norrbottens län

40

17

57

Örebro län

35

20

55

Västmanlands län

29

22

51

Kalmar län

15

26

41

Kronobergs län

19

19

38

Dalarnas län

23

12

35

Jämtlands län

17

10

27

Blekinge län

18

6

24

Gotlands län

9

3

12

Saknas

...

...

...

Totalt

1 604

990

2 594

¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och de 10 vanligaste folkbokföringskommunerna. 

Kommun

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholm

211

120

331

Göteborg

101

105

206

Malmö

44

35

79

Uppsala

50

23

73

Umeå

17

28

45

Sundsvall

30

12

42

Linköping

26

13

39

Lund

19

19

38

Halmstad

19

15

34

Helsingborg

15

18

33


De 20 vanligaste skolorna för bifallsbeslut*

Skola

Totalt

Göteborgs universitet

129

Stockholms universitet

129

Umeå universitet

116

Linnéuniversitetet

111

YrkesAkademin YH AB

100

Mamö universitet

79

Högskolan i Borås

73

Mittuniversitetet

72

Nackademin AB YH

66

Lunds universitet

57

Södertörns högskola

57

Uppsala universitet

55

Karlstads universitet

54

Linköpings universitet

50

Karolinska institutet

49

KYH

49

Hermods AB YH

48

FEI Företagsekonomiska institutet YH

47

Högskolan i Gävle

46

Högskolan Kristianstad

45

* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.

De 20 vanligaste utbildningarna** för bifallsbeslut*

Utbildning

Totalt

Sjuksköterskeprogrammet

133

Masterprogram

123

Polisprogrammet

96

Redovisningsekonom/konsult

79

Medicinsk sekreterare/vårdadministratör

73

Socionomprogrammet

52

Förskollärarprogrammet

49

Byggnadsingenjör

44

Trädgårdsmästare

44

Frontendutvecklare

40

.NET-utvecklare

38

Grundlärarprogrammet

36

Javautvecklare

33

Kompletterande pedagogisk utbildning

32

Yrkeslärarprogrammet

31

Socialpedagog

31

VVS-ingenjör

30

Fastighetsförvaltare

26

Psykologprogrammet

24

Arbetsmiljöingenjör

22

Juristprogrammet

22

* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.

** Fristående kurser med olika innehåll på eftergymnasial nivå eller enskilda kurser på gymnasial nivå finns inte med i listan.

Publicerad: 2023-06-29
Hjälpte den här sidan dig?