Hoppa till innehåll

Statistik om omställningsstudiestöd maj 2023 – maj 2023

Uppgifterna som vi redovisar gäller för beslut som har fattats till och med vecka 16, 2023.

Uppgifterna visas här nedan i tabeller och du kan även ta del av underlaget i en excel-fil.

Samma statistik i excel-format för maj 2023 Excel, 67 kB.

Antal sökande

Här visas uppgifter om antal personer som ansökt om omställningsstudiestöd. Uppgifterna är fördelade efter ansökanstillfälle* och kön.
AnsökningsperiodKvinnorMänSumma
1 oktober 202215 4948 05423 548
1 april 20239 6914 84514 536
Totalt21 25410 94932 203

*En person kan förekomma inom mer än ett ansökanstillfälle. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.

Mer om antal sökande

Med "ansökanstillfälle 1 oktober 2022" avses personer som har skickat in en ansökan om omställningsstudiestöd under perioden 1 oktober 2022-31 mars 2023.

Med "ansökanstillfälle 1 april 2023" avses personer som har skickat in en ansökan om omställningsstudiestöd från och med 1 april 2023.

Beslutsutfall

Ansökningsperiod 1 oktober 2022

Här visas statistik över personer som ansökt om omställningsstudiestöd från 1 oktober 2022 och fått beslut. Uppgifterna är fördelat på ansökanstillfälle*, beslutsutfall och kön.
Ansökningsperiod
1 oktober 2022
KvinnorMän
Bifall1 228770
Avslag3 5271 855
Avskriven/avvisad3 2141 487
Totalt7 3483 814

*En person kan förekomma inom mer än ett beslutsutfall och ansökanstillfälle. På raden och i kolumnen "Totalt" förekommer dock en person endast en gång per ansökanstillfälle respektive beslutsutfall, och uppgiften i rutan "Totalt/Totalt" är en nettosummering av samtliga som har fått ett beslut.

Ansökningsperiod 1 april 2023

Här visas statistik över personer som ansökt om omställningsstudiestöd från 1 april 2023 och fått beslut. Uppgifterna är fördelat på ansökanstillfälle*, beslutsutfall och kön.
Ansökningsperiod
1 april 2023
KvinnorMän
Bifall11
Avslag4034
Avskriven/avvisad7146
Totalt11081

*En person kan förekomma inom mer än ett beslutsutfall och ansökanstillfälle. På raden och i kolumnen "Totalt" förekommer dock en person endast en gång per ansökanstillfälle respektive beslutsutfall, och uppgiften i rutan "Totalt/Totalt" är en nettosummering av samtliga som har fått ett beslut.

Mer om beslutsutfall

Med "ansökanstillfälle 1 oktober 2022" avses personer som har skickat in en ansökan om omställningsstudiestöd under perioden 1 oktober 2022-31 mars 2023.

Med "ansökanstillfälle 1 april 2023" avses personer som har skickat in en ansökan om omställningsstudiestöd från och med 1 april 2023.

Personer som fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd

Ålder

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på ålder och kön.
ÅlderAntal kvinnorAntal mänTotalt
29 år och yngre6612
30-3479111190
35-39148163311
40-44405219624
45-49277144421
50-5417674250
55-5911743160
60 år och äldre201030
Totalt1 2287701 998
Mer om ålder

Åldern avser den ålder som personen har uppnått eller kommer uppnå under kalenderår 2023.

Sektor, utbildningsnivå

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön, sektor och utbildningsnivå*.
Typ av sektorKönGrund-skolenivåGymnasialEfter-gymnasialOkänd utbild­nings-nivåSumma
Privat sektor
Kvinnor

305343566
Privat sektorMän
274983528

Offentlig sektor

Kvinnor
14860712663
Offentlig sektorMän
142254242
Totalt

1 998

*En person kan förekomma inom mer än en utbildningsnivå. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.

Skolform

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och skolform*.
SkolformAntal kvinnorAntal mänSumma
Komvux6639105
Folkhögskola31839
Yrkeshögskola477437914
Universitet och högskola647272919
Övriga skolformer**131629
Total1 2287701 998

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.

Studietakt

Tabellen visar personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Uppgifterna är fördelade efter kön och studietakt i procent*
Studietakt i procentAntal kvinnorAntal mänSumma
1008645911 455
7513982221
60282048
5019568263
40402060
20471966
Totalt1 2287701 998

* En person kan förekomma inom mer än en studietakt. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.

Mer om studietakt

Under fliken Studietakt redovisas statistik över antalet personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd fördelat efter studietakt och kön.

Studietakten avser procent av heltid.

Utbildningsinriktning

Tabellen visar personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Uppgifterna är fördelade efter kön och utbildningsinriktning*
Typ av utbildningAntal kvinnorAntal mänSumma
Bred, generell utbildning **205101306
Pedagogik och lärarutbildning11540155
Konst och media24832
Humaniora12315
Samhälls- och beteende­vetenskap31940
Journalistik och information538
Företagsekonomi, handel, administration21366279
Juridik och rättsvetenskap121325
Biologi och miljövetenskap213
Fysik, kemi, geovetenskap
11
Matematik och övrig naturvetenskap314
Informations- och kommunika­tionsteknik (IKT)67150217
Teknik och teknisk industri3376109
Material och tillverkning1
1
Samhällsbyggnad och byggnadsteknik77130207
Lantbruk, trädgård, skog, fiske411253
Djursjukvård112
Hälsa och sjukvård15425179
Socialt arbete och omsorg621173
Personliga tjänster22426
Transporttjänster182240
Arbetsmiljö och renhållning4
4
Säkerhetstjänster4670116
Okänd***8431115
Saknas16723
Totalt1 2287701 998

*Utbildningsinriktningarna sätts av CSN men baseras till stor del på Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). En person kan förekomma inom mer än en utbildningsinriktning. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.

**Inkluderar även fristående kurser. Fristående kurser kodsätts normalt inte utifrån kursens specifika inriktning.

***Inkluderar även masterprogram och magisterprogram. Dessa program kodsätts normalt inte utifrån programmets specifika inriktning.

Mer om utbildningsriktning

Under rubriken Utbildningsinriktning redovisas statistik över antalet personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstöd fördelat efter utbildningsinriktning och kön.

Utbildningsinriktningen sätts av CSN men baseras till stor del på Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). Det innebär att utbildningsinriktningarna inte helt stämmer överens med de som finns i Svensk utbildningsnomenklatur (SUN).

En utbildning får endast en utbildningsinriktning, oavsett om utbildningen har olika inriktningar. Den mest framträdande inriktningen är den som inkluderas.

Fristående kurser och master- och magisterprogram kodas inte utifrån kursens eller programmets specifika utbildningsinriktning.

Fristående kurser hamnar normalt under "01 Bred generell utbildning", medan magister- och masterprogram normalt hamnar under "99 Okänd".

Folkbokföringslän

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och folkbokföringslän. 
LänAntal kvinnorAntal mänTotalt
Stockholms län343205548
Västra Götalands län210150360
Skåne län156109265
Hallands län503383
Uppsala län582482
Östergötlands län423173
Västernorrlands län461965
Värmlands län371754
Norrbottens län371653
Västerbottens län292453
Södermanlands län322052
Jönköpings län361450
Gävleborgs län331548
Örebro län261743
Västmanlands län241842
Kronobergs län141529
Kalmar län101727
Dalarnas län151126
Jämtlands län13720
Blekinge län14519
Gotlands län235
Saknas1
1
Totalt1 2287701 998


Mer om folkbokföringslån

Under rubriken Folkbokföringslän redovisas statistik över antalet personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd fördelat efter folkbokföringslän och kön.

Folkbokföringslän avser folkbokföringslän vid tidpunkten för uttaget av statistiken.

Folkbokföringskommun

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade efter folkbokföringskommuner med minst 15 personer som fått bifall på sin ansökan.
KommunAntal kvinnorAntal mänTotalt
Stockholm156101257
Göteborg7879157
Malmö352863
Uppsala391857
Sundsvall27835
Linköping231033
Umeå131932
Lund141529
Halmstad151328
Huddinge20424
Karlstad16723
Västerås16723
Örebro15823
Haninge14822
Helsingborg91322
Jönköping13821
Borås13720
Botkyrka11920
Gävle15520
Nacka13720
Norrköping101020
Solna12820
Järfälla12719
Lerum13619
Varberg14519
Sollentuna13417
Kungsbacka12416
Kungälv11516
Mölndal11516
Sundbyberg61016
Kristianstad6915
Växjö9615
Örnskoldsvik11415


Mer om folkbokföringskommun

Under rubriken Folkbokföringskommun redovisas statistik över antalet personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd fördelat efter folkbokföringskommun och kön.

Folkbokföringskommun avser folkbokföringskommun vid tidpunkten för uttaget av statistiken.

Årlig inkomst

Tabellen visar antal personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Uppgifterna är fördelade efter kön och årlig inkomst i kronor*
Inkomst i kronorAntal kvinnorAntal mänSumma
0-199 999527
200 000 - 249 99924731
250 000 - 299 999641377
300 000 - 349 99921688304
350 000 - 399 999307169476
400 000 - 449 999227152379
450 000 - 499 999140121261
500 000 - 549 99910687193
550 000 - 599 9996451115
600 000 - 649 999372461
650 000 - 699 999191938
700 000 - 749 99951015
750 000 - 799 9994711
800 000 - 849 9993811
850 000 - 899 999
33
900 000 - 949 9991
1
950 000 - 999 999
22
1 000 000 -6713
Totalt1 2287701 998

*1 710 personer har en årlig inkomst som gör att de kan få högsta möjliga bidragsbelopp.

Mer om årlig inkomst

Under rubriken Årlig inkomst redovisas statistik över antalet personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd fördelat efter årlig inkomst och kön.

Den årliga inkomsten avser belopp i kronor och inhämtas från Försäkringskassan.

Omställningsorganisation

Tabellen visar antalet personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Uppgifterna är fördelade efter kön och omställningsorganisation.

Antal kvinnorAntal mänTotalt
Uppgift om omställningsorganisation saknas*163142305
Den offentliga omställningsorganisationen10181182
Kollektivavtalsstiftelsen omställning för Civilsamhället11314
Kyrkans Trygghetsråd17219
Omstella2
2
Omställningsfonden501135636
Trygghetsfonden TSL90168258
Trygghetsrådet TRR210152362
Trygghetsrådet TRS221234
Trygghetsstiftelsen11175186
Totalt1 2287701 998

*I kategorin inkluderas personer som i ansökan uppgett att de har kollektivavtal, de tillhör således inte den offentliga omställningsorganisationen, men de tillhör inte heller någon av de registrerade omställningsorganisationerna.

Bidrag och lån

Tabellen visar antalet personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Uppgifterna är fördelade efter kön, som blivit beviljad bidrag och som blivit beviljad bidrag och lån*

Antal kvinnorAntal mänTotalt
Beviljad bidrag655320975
Beviljad bidrag och lån5874721 059
Totalt1 2287701 998

*Med hänsyn till att beslutet om lån ofta fattas efter beslutet om bidrag, då kontakt måste tas med omställningsorganisationen innan lån kan beviljas, så är dessa siffror inte heltäckande. Det kan finnas personer där beslutet om lån inte har hunnit fattas än.

Mer om bidrag och lån

Under rubriken Bidrag och lån redovisas statistik över antalet personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd fördelat efter om de har beviljats endast bidrag eller både bidrag och lån samt kön.

Med hänsyn till att beslutet om lån ofta fattas efter beslutet om bidrag, då kontakt måste tas med omställningsorganisationen innan lån kan beviljas, så är dessa siffror inte heltäckande. Det kan finnas personer där beslutet om lån inte har hunnit fattas än.

Publicerad: 2023-05-15
Hjälpte den här sidan dig?