session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Upphandling och inköp

Här kan du läsa om upphandlingar, hur du lämnar anbud till CSN och hur du fakturerar oss.

Hur ditt företag lämnar anbud

Om ditt företag vill lämna anbud på våra upphandlingar måste ni ha ett konto på Kommers Annons, där vi publicerar dessa. CSN:s upphandlingar och inköp måste följa lagen om offentlig upphandling. Vi använder oss också av de statliga ramavtal som finns inom vissa områden.

Vill ditt företag vara med och lämna anbud? Skapa ett konto på Kommers Annons, där vi publicerar alla våra upphandlingar.

Alla anbud på våra upphandlingar ska lämnas elektroniskt via Kommers.

CSN:s upphandlingar hittar du här.

Vi upphandlar enligt LOU

Allt som vi upphandlar och köper in (produkter och tjänster) regleras av lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Syftet med lagen är att:

  • offentliga medel ska användas på bästa sätt
  • den leverantör som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna till de mest förmånliga villkoren vinner den aktuella upphandlingen
  • säkerställa leverantörens möjlighet att lämna anbud
  • underlätta för leverantörer att göra affärer med den offentliga sektorn
  • främja fri rörlighet inom EU
  • gynna konkurrensen

LOU bygger på de EU-rättsliga principerna för offentlig upphandling, som handlar om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.

Reglerna gäller för alla typer av inköp, allt från kontorsmateriel, möbler och IT-utrustning och tjänster, till konsulttjänster inom alla våra verksamhetsområden.

Frågor om upphandlingar

Om du har frågor om upphandlingar inom CSN, hör av dig via e-post till upphandling@csn.se.

Skicka e-faktura till CSN

Från den 1 april 2019 är det lag om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor. Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, CSN, ska därför faktureras med en e-faktura.

Vi tar emot e-faktura på följande sätt:

PEPPOL-nätverket

CSN tar emot fakturor via nätverket Peppol i formatet Peppol BIS Billing i enlighet med europeisk standard.

CSN:s Peppol-id är 0007:2021001819.

GLN:7381000074301.

Leverantörsportal

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol går det bra att registrera er faktura i vår leverantörsportal. Skicka en förfrågan om att läggas till i den tjänsten. Du hittar e-postadress under Kontakta oss här nedan. Vi behöver information om ert organisationsnummer, företagsnamn samt en e-postadress för att bjuda in er till leverantörsportalen.

30 dagars förfallotid

CSN tillämpar 30 dagars förfallotid om vi inte har kommit överens om annat. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller motsvarande får inte debiteras oss och kommer att dras av från beloppet.

Referens

Märk fakturan med ordernummer (CSN + 9 siffror) om sådant finns. I annat fall ska fakturan märkas med beställarreferens som anvisas vid beställningstillfället.

Behandling av personuppgifter för leverantörer

Information om behandling av personuppgifter

In English

Information in English about sending an e-invoice to CSN Pdf, 138 kB.

Mer information

Mer om lagkravet, se www.digg.se och www.sfti.se

Kontakta oss

Uppdaterad: 2023-06-01
Hjälpte den här sidan dig?