Hoppa till innehåll

Recaptcha – om Recaptcha och hur vi använder det

Vi använder oss av "Google reCAPTCHA" (Recaptcha) i blankettbeställningen för våra samarbetspartners på vår webbplats. Vi använder Recaptcha för att avgöra om data som skickas in på vår webbplats (till exempel via formulär) kommer från en person eller ett automatiserat program.

Recaptcha är en service som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Recaptcha används för att avgöra om data som skickas in på vår webbplats (till exempel via formulär) kommer från en person eller ett automatiserat program. För att kunna göra detta analyserar Recaptcha beteendet hos besökaren av webbplatsen baserat på olika egenskaper. Denna analys påbörjas automatiskt så snart besökaren börjar använda webbplatsen. Recaptcha analyserar en mängd olika information, exempelvis ip-nummer, hur länge besökaren varit på webbplatsen, musrörelser, med mera. Det data som samlas in under analysen skickas sedan vidare till Google.

Analysen som Recaptcha genomför sker helt i bakgrunden, och besökaren får ingen visuell eller liknande påvisning om att detta sker.

Användandet av Recaptcha och datan den samlar in har stöd i Art. 6 (1) (e) GDPR. Det innebär att innehavaren av webbplatsen har rätt att skydda sin webbplats från automatiserad spam och andra attacker.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretess och användarvillkor finns på Googles webbplats.

Uppdaterad: 2022-06-20
Hjälpte den här sidan dig?