Jump to content

Arbetar på trafikskola

CSN behöver uppgifter från din trafikskola för att kunna betala ut körkortslån till eleven. Trafikskolan ska rapportera att eleven är inskriven på trafikskolan och har ett godkänt körkortstillstånd, och sedan rapportera de kostnader som eleven har i sin körkortsutbildning.

Vad är körkortslån?

Den som är arbetslös och uppfyller vissa villkor kan få låna pengar från CSN för att kunna ta B-körkort. Man kan som mest låna 15 000 kronor och lånet betalas ut i delbelopp.

Det statliga körkortslånet är en del i regeringens satsning för att minska arbetslösheten.

Du kan läsa mer om reglerna för körkortslån på csn.se/korkortslan.

Rapportera uppgifter om elever med körkortslån

Din trafikskola rapporterar uppgifter om de elever som har körkortslån från CSN. Det gör ni i tjänsten Körkortslån. Använd din e-legitimation för att logga in.

Rapportera inskrivning

Du börjar med att bekräfta att eleven är inskriven på trafikskolan och att hen har ett giltigt körkortstillstånd. Det gör du direkt när eleven berättar att hen har ansökt om körkortslån och fått sitt beslut från CSN. Du kan inte rapportera inskrivning förrän eleven har fått sitt beslut från CSN. Om du gör det kommer du att få ett felmeddelande i tjänsten.

När du har rapporterat uppgifterna kan eleven begära ut sin första utbetalning som ska täcka de inledande kostnaderna i körkortsutbildningen. Utbetalningen sker alltså i förskott, så att eleven ska kunna betala för kommande kostnader på trafikskolan.

Rapportera i tid!

Det är viktigt att du rapporterar inskrivning i tid. Här kan du se vad som gäller beroende på om eleven skriver in sig i samband med att hen får beslutet om körkortslån från CSN, eller om eleven redan är inskriven på trafikskolan när hen får beslutet.

 • Om eleven skriver in sig på trafikskolan i samband med att hen fått sitt beslut om körkortslån: Rapportera till CSN senast tre dagar efter inskrivning.
 • Om eleven redan är inskriven på trafikskolan när hen får sitt beslut om körkortslån: Rapportera till CSN senast tre dagar efter att eleven informerat trafikskolan om att hen har ett beslut om körkortslån.
Rapportera kostnader

Du ska löpande rapportera de kostnader som eleven har i sin körkortsutbildning, till exempel kostnader för körlektioner och riskutbildning. Du ska rapportera senast tre dagar efter att eleven betalat en kostnad. När du har rapporterat in kostnaderna kan eleven begära en ny utbetalning, och CSN kan betala ut pengar. Vi betalar ut tre delbelopp på 5 000 kr, allt eftersom du rapporterar in elevens kostnader.

Du får endast rapportera kostnader som körkortslånet kan användas till. Det kan användas till:

 • undervisningsmaterial och hjälpmedel för körkortsteori
 • introduktionsutbildning
 • teoriutbildning
 • körlektioner
 • riskutbildning
 • hyra av fordon från godkänd trafikskola.

CSN betalar ut delbeloppen när eleven har kommit upp i kostnader för en viss summa. Den här tabellen beskriver vad som krävs för respektive utbetalning.

Tabell över när eleven kan begära utbetalning och hur mycket pengar som betalas ut


Då kan eleven begära utbetalning

Belopp som betalas ut

Delbelopp 1

När trafikskolan meddelat CSN att eleven är inskriven

5 000 kr

Delbelopp 2

När trafikskolan/Trafikverket meddelat CSN att eleven haft kostnader på 4 300 kr

5 000 kr

Delbelopp 3

När trafikskolan/Trafikverket meddelat CSN att eleven haft kostnader på ytterligare 5 000 kr dvs. totalt 9 300 kr

5 000 kr


Rapportera datumet då kostnaden uppstod

Du ska koppla varje kostnad till det datum då kostnaden uppstod. Det innebär att om eleven hade en körlektion den 1 september ska du rapportera den kostnaden med datumet 1 september, även om du inte rapporterar förrän någon dag senare. Ett annat exempel är om eleven köper utbildningsmaterial den 5 september. Då ska det datumet kopplas till den kostnaden.

Du kan rapportera flera kostnader i taget, men tänk på att koppla varje kostnad till rätt datum.

CSN kan bara betala ut pengar för de kostnader som du rapporterar in. Om du dröjer med att rapportera, får eleven vänta på sin utbetalning.

Frågor och svar

Hur gör vi med paketlösningar om kunden har körkortslån från CSN?

Den första utbetalningen av körkortslån får eleven i förskott, och hen kan därför betala för utbildningen efter varje moment, exempelvis efter varje körlektion. Det är också så du ska rapportera till CSN - efter varje utbildningsmoment.

Om din trafikskola har paketlösningar för körkortsutbildningen är det viktigt att du inte rapporterar paketet i en klumpsumma, utan när eleven utfört respektive utbildningsmoment. Detta för att CSN ska kunna förhindra felaktiga utbetalningar.

Det finns två viktiga saker att tänka på:

 • Kostnaden för respektive paket kan inte överskrida 5 000 kronor. Ni kan naturligtvis ha flera sådana delpaket.
 • Din trafikskola får inte rapportera paketet i en klumpsumma, utan när eleven utfört respektive utbildningsmoment.

Exempel

Eleven Linn får beslut om körkortslån den 5 september. Linn går till sin trafikskola, som skriver in henne och rapporterar inskrivning till CSN. Linn skickar därefter in en begäran om utbetalning. CSN beslutar och Linn får sina pengar 2-3 bankdagar senare, den 20 september.

Linn har nu fått den första utbetalningen om 5 000 kr. Hon går till trafikskolan den 21 september och kommer överens med er om att köpa ett paket för 5 000 kronor.

I paketet ingår undervisningsmaterial (böcker och tillgång till övningar) och 5 körlektioner för 600 kronor styck. Linn betalar trafikskolan för hela paketet. Din trafikskola rapporterar kostnaden för undervisningsmaterialet till CSN, 2 000 kronor med datum den 21 september.

Linn bokar in sina 5 körlektioner enligt följande:

 • 24 september
 • 28 september
 • 3 oktober
 • 5 oktober
 • 8 oktober

Din trafikskola rapporterar 600 kronor efter den första körlektionen, den 24 september. Därefter rapporterar ni 600 kronor efter respektive körlektion. Ni fyller i rätt datum för när utbildningsmomentet genomfördes, det vill säga 28 september, 3 oktober, 5 oktober och 8 oktober.

När ni rapporterat in 4 300 kronor kan Linn begära sin andra utbetalning. När Linn fått den kan hon köpa ytterligare ett paket för 5 000 kronor.

* Observera att kostnaderna ovan bara är exempel på hur det kan se ut.

Behörighet till Körkortslån

För att rapportera i tjänsten Körkortslån behöver du behörighet. Behörigheterna administreras av trafikskolechefen på din trafikskola direkt i tjänsten Körkortslån. Vänd dig till trafikskolechefen om du inte har behörighet att rapportera.

För dig som är trafikskolechef

För att kunna rapportera uppgifter till CSN behöver du som är trafikskolechef godkänna ett avtal. Avtalet finns i tjänsten Körkortslån. Du loggar in i tjänsten med din e-legitimation. Där ska du också tilldela behörighet till dem som ska använda tjänsten fortsättningsvis, för att rapportera uppgifter till CSN. Enklast är att göra det på en gång när du skrivit under avtalet.

Tänk på att du även behöver lägga till en behörighet på dig själv, om du ska rapportera uppgifter till CSN.

Om du som är trafikskolechef inte är behörig firmatecknare för trafikskolan behöver du ha en skriftlig fullmakt eller en liknande handling som visar att du har rätt att underteckna avtalet för trafikskolans räkning. Fullmakten ska kunna visas upp för CSN om CSN begär det.

CSN gör kontroller mot Transportstyrelsen om vem som är trafikskolechef. Om din trafikskola byter trafikskolechef är det viktigt att ni meddelar de ändrade uppgifterna till Transportstyrelsen.

Informationsmaterial

Folder om körkortslån

Folder om körkortslån Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Du kan beställa foldern i blankett­beställningen. Foldern har artikel­nummer 3112A.

Du kan även skriva ut ett informationsblad om körkortslånet. Informationsbladet har nummer 3110 och du hittar på sidan Blanketter. Det finns på flera olika språk.

Mer information om processen och när och vad du ska rapportera hittar du i vår digitala folder Information till trafikskolor Pdf, 71 kB. (Pdf, 71 kB).

Uppdaterad: 2022-07-21
Hjälpte den här sidan dig?