Hoppa till innehåll

Arbetar som lånekontaktperson
för hemutrustningslån

En lånekontaktperson är en handläggare på Migrationsverket, kommunens flyktingmottagning eller hos Arbetsförmedlingen som är registrerad hos CSN för att hjälpa till med ansökningar av hemutrustningslån.

Vad gör en lånekontaktperson?

Som lånekontaktperson kan du hjälpa en sökande att ansöka om hemutrustningslån. Det är bra om ni fyller i ansökan tillsammans och att du samtidigt informerar om lånevillkoren.

 1. Om du skriver under ansökan skickar vi beslutshandlingarna till dig.
 2. Du ska då kalla in låntagarna så att de får skriva under skuldebrevet, som du sedan skickar till oss.
 3. Utbetalningen av lånet görs sedan direkt till låntagaren.

Hur registrerar/avregistrerar jag mig som lånekontakt­person?

För att du ska kunna vara lånekontaktperson måste du finnas med i vårt adressregister för lånekontaktpersoner. Du gör din anmälan om registrering på blanketten Rapportering av lånekontaktperson för hemutrustningslån.

När vi registrerat dig får du ett e-mejl med användaruppgifter och nödvändig information om lånet. Mejlet innehåller länkar till bl.a. ansökningsblanketten och vår Handbok för lånekontaktpersoner.

Om du vill avregistrera dig som lånekontaktperson använder du samma blankett som vid registrering. Det gäller även om du behöver gära en ändring av dina uppgifter.

Hur skickar jag in en ansökan om lån?

Det bästa är om ansökan fylls i direkt via datorn, där den finns som pdf-blankett. När du klickar på länken kommer det upp en inloggningsruta. Där ska du använda samma lösenord som du använder i blankettbeställningen.

1. Checklista inför ansökan

 • Migrationsverkets dossiernummer på alla sökande (utom nyfödda barn)
 • Fullständigt personnummer (tio siffror) på nyfödda barn som saknar dossiernummer
 • Typ av bostad - omöblerad eller möblerad
 • Om ansökan gäller omöblerad bostad ska hyreskontraktet skickas med
 • Låntagarnas egenhändiga underskrifter eller tumavtryck. Vi kan bara göra undantag för kvotflyktingar som ännu inte kommit till Sverige.
 • Lånekontaktpersonens kontaktuppgifter på baksidan av blanketten. Glöm inte att fylla i telefonnummer.
 • Informera låntagarna om lånevillkoren innan de skriver under!

2. Ansök direkt via datorn i vår PDF

 • När ansökan är ifylld och klar skriver du ut den för underskrift av den sökande.
 • Därefter skickar du den i original som vanligt med posten till; CSN
  Hemutrustningslån
  851 82 Sundsvall

3. När ni får beslutet

 • Gå igenom lånehandlingarna med låntagaren och informera om lånevillkoren och reglerna för återbetalning.
 • Kontrollera uppgifterna på blanketten Intyg om bostad.
 • Lämna beslutet, informationsbladet Allmänna villkor och kopian av skuldebrevet till låntagarna.
 • Skicka det underskrivna skuldebrevet tillsammans med bostadsintyget till CSN.

Handbok för lånekontaktpersoner

I vår Handbok för lånekontaktpersoner hittar du mer information om hur Hemutrustningslånet fungerar.

Folder om hemutrustningslån

Framsida av foldern Hemutrustningslån

Läs folder om hemutrustningslån Pdf, 6 MB. (Pdf, 6 MB)

Du kan beställa foldern i blankettbeställningen. Foldern har artikelnummer 4474A.

Om du behöver beställa blanketter eller informationsmaterial

Blankettbeställningen för hemutrustningslån är till för lånekontaktpersoner vid Arbetsförmedlingen, kommunens flyktingmottagning och Migrationsverkets förläggningar.

Du loggar in med din kommun-, arbetsförmedlings- eller förläggningskod och ett särskilt lösenord. Om du har glömt koden eller lösenordet, kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss om hemutrustningslån

Frågor och svar

Vilken information får kunden innan skulden skickas till Kronofogden?

En tid innan återbetalningen påbörjas får kunden skriftlig information om möjligheten att ansöka om nedsättning eller anstånd. Informationen är översatt till samma språk som användes när lånet beviljades.

Om amorteringsplanen inte följs kan hela lånet sägas upp till omedelbar betalning. Innan CSN säger upp lånet skickar vi påminnelser och kravbrev och försöker också få kontakt med kunden. Kunden får också information om att det uppsagda lånet kommer att lämnas över till Kronofogden om betalning inte sker. Denna information är på svenska.

Det är normalt fråga om uppsagda lån när CSN ansöker om betalningsföreläggande.

I vilka fall kan CSN gå med på en avbetalningsplan och återkalla ärendet? Vill CSN att Kronofogden hänvisar tillbaka kunden till oss med frågor om avbetalningsplan?

CSN kan i vissa fall gå med på en betalningsplan när det gäller hemutrustningslån, vilket Kronofogden kan upplysa kunden om. En betalningsplan förutsätter att kunden har betalningsförmåga och betalningsvilja. För att vi ska kunna återkalla ansökan om betalningsföreläggande kräver vi att halva skulden betalas omgående (innan skulden fastställs) och att vi kommer överens om hur resterande skuld ska betalas sedan. Vilka preskriptionstider gäller för skulder till CSN?

På hemutrustningslån är preskriptionstiden 10 år, med möjlighet till preskriptionsavbrott enligt de allmänna reglerna i preskriptionslagen.

Vart finns information för låntagaren?

Information som om hemutrustningslån hittar du på csn.se. Vill du veta mer om regelverket kring hemutrustningslånet, är det de sidorna du ska besöka.

Hemutrustningslån

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-02-10
Hjälpte den här sidan dig?