session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Väntar på beslut eller pengar

Här kan du kan läsa om våra handläggningstider och vad du behöver göra för att få din första utbetalning. Studerar du på gymnasiet kan du se när studiebidraget betalas ut.

Våra handläggningstider för studiemedel

Om du inte fått ett besked på din ansökan om studiemedel inom en vecka beror det på att den inte kan beslutas av vårt handläggningssystem direkt utan ansökan hamnar i kö i väntan på att en handläggare ska börja utreda den. Beroende på hur många som ansöker så kan det ta olika lång tid.

Exempelvis behöver vi utreda mer om du:

  • inte har klarat tillräckliga studieresultat
  • har skickat med bilagor med ansökan
  • har skrivit något under övriga upplysningar eller om du har andra förmåner
  • har lämnat uppgifter om vad du har läst tidigare och som inte stämmer med vad du har sagt i tidigare ansökningar
  • har haft studiemedel under så många veckor att du med nya ansökan når maxantalet veckor som du kan få studiemedel.
  • ska studera utomlands (då måste en handläggare alltid titta på din ansökan).

Se våra handläggningstider

Om dina studieresultat inte räcker

Våra handläggningstider för omställnings­studiestöd

Det är väldigt svårt att uppskatta hur lång väntetiden på beslut för omställningsstudiestöd blir. Vissa ansökningar går fortare att utreda och andra tar längre tid, men du behöver räkna med att det tar flera månader från det att du ansöker tills du får ett besked.

Om väntetiderna och vad du behöver tänka på i väntan på beslutet

Innan första utbetalningen

Innan du kan få studiemedel, studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd från CSN behöver du göra följande steg:

1. Ansök i Mina sidor.

2. När du får beslutet, kontrollera att alla uppgifter stämmer.

3. Anmäl ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister.

4. När du börjar studera, lämna en studieförsäkran till CSN för att intyga att du studerar som planerat.

5. Registrera dig på dina kurser på din skola.

6. När du har lämnat studieförsäkran och skolan har rapporterat till CSN att du har påbörjat dina studier får du din första utbetalning.

Från ansökan om studiemedel till beslut – så här funkar det

Här kan du se några exempel på vad som gör att du får besked inom en vecka och varför det kan ta längre tid.

Exempel: Du får beslut inom en vecka (studiemedel Sverige)

Så här fungerar det när du får ett snabbt beslut:

  1. Du ansöker i Mina sidor, och fyller i din ansökan rätt med alla uppgifter som behövs. Du har inte skickat med någon extra information som en handläggare behöver titta på.
  2. CSN:s handläggningssystem kontrollerar din ansökan och allt är ok.
  3. Du får ett beslut inom 2-7 dagar.
Exempel: Beslutet dröjer för att du saknar studieresultat

Om du inte har tillräckliga studieresultat när vi prövar din ansökan så dröjer det längre innan du får ett besked.

1. Du ansöker i Mina sidor

2. CSN:s handläggningssystem kontrollerar din ansökan och ser att det bara är tillräckliga studieresultat som saknas

3. Vi skickar ett meddelande till dig inom en vecka där det står att vi väntar på fler studieresultat från din skola och vad du ska göra om du vet att du inte kommer att klara tillräckliga studieresultat.

4. Vi väntar på resultat upp till fyra veckor in på din nya period som du sökt studiemedel för. Så fort vi får tillräckliga studieresultat från din skola tar vårt handläggningssystem hand om din ansökan.

5. Du får ett beslut inom ett par dagar.

Exempel: Beslutet dröjer för att du har skickat in bilagor eller skrivit information i Övriga uppgifter i din ansökan

Om du har skickat in bilagor eller skrivit något under Övriga uppgifter, då hamnar ditt ärende i kö för att en handläggare ska utreda de uppgifter som du lämnat.

1. Du ansöker i Mina sidor

2. CSN:s handläggningssystem kontrollerar din ansökan och ser att det finns uppgifter som en handläggare behöver utreda

3. Din ansökan hamnar i kö i väntan på en handläggare. Beroende på hur många som ansöker så kan det ta olika lång tid.

4. En handläggare utreder din ansökan. Om vi behöver fler uppgifter från dig så hör vi av oss.

5. Du får ett beslut.

Exempel: Beslut dröjer för att du har ansökt om studiemedel för studier utomlands

Om du inte har tillräckliga studieresultat när vi prövar din ansökan så dröjer det längre innan du får ett besked.

Om du har skickat in en ansökan om studiemedel för studier utomlands, då hamnar ditt ärende alltid i kö för att en handläggare ska utreda de uppgifter som du lämnat.

1. Du ansöker i Mina sidor

2. CSN:s handläggningssystem kontrollerar din ansökan och ser att det finns uppgifter som en handläggare behöver utreda

3. Din ansökan hamnar i kö i väntan på en handläggare. Beroende på hur många som ansöker så kan det ta olika lång tid.

4. En handläggare utreder din ansökan. Om vi behöver fler uppgifter från dig så hör vi av oss.

5. Du får ett beslut.

Bidrag på gymnasiet

Om du studerar heltid på gymnasienivå kan du få studiebidrag. Du kan få studiebidrag från kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20.

Studiebidraget behöver du inte ansöka om. Vi får de uppgifter vi behöver från din skola och skickar ut ett beslut i slutet av september varje år. Första utbetalningen av studiebidrag sker vanligtvis den den sista vardagen i september.

Om du har ansökt om något annat bidrag från oss får du det beslutet separat. Eftersom en handläggare måste titta på din ansökan om extra tillägg, inackorderingstillägg eller lärlingsersättning kan det dröja lite längre innan du får det beslutet. Här kan du se våra handläggningstider.

Läs mer om utbetalning av bidrag för dig på gymnasiet

Uppdaterad: 2024-01-23
Hjälpte den här sidan dig?